لحظه  بروز رسانی 
smael skandary
عاشقعاشق
smael skandary

خدمات مشاوره در تمامی استان ها و شهرستان های کشور

خدمات مشاوره در تمامی استان ها و شهرستان های کشور

خدمات مشاوره در تمامی استان ها و شهرستان های کشور
همراه با ایجاد اشتغال برای تمامی سنین

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
smael skandary
عاشقعاشق
smael skandary

خدمات مشاوره در تمامی استان ها و شهرستان های کشور

خدمات مشاوره در تمامی استان ها و شهرستان های کشور

خدمات مشاوره در تمامی استان ها و شهرستان های کشور
همراه با ایجاد اشتغال برای تمامی سنین

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
smael skandary
عاشقعاشق
smael skandary

جنس مخالف یا مکمل؟!یک عمر در گوشمان خواندند جنس مخالف ...

اما هیچ گاه نگفتند مخالف یعنی چه؟!

آیا واقعا زن و و مرد یعنی مخالف ؟!

مخالف نیستیم ...

چون اگر مخالف بودیم هیچ گاه نیازمند وجود یکدیگر نبودیم ...

هرگز از وجود هم به آرامش نمی رسیدیم...

هرگز نمیتوانستیم هم را دوست بداریم...

هیچ مخالفی همدل و همراه نخواهد بود ...

مخالف نیست ...

مخالف یعنی دو قطب جدا از هم ...

کاش به کلماتمان بیشتر توجه میکردیم ...

ما مخالف نیستیم ...

ما مکمل همدیگریم...یعنی:

کامل کننده آرامش و نیازمند یکدیگر ...

پس بهتر اين است كه بگوييم جنس مكمل....

مشاهده همه ی 2 نظر
smael skandary
عاشقعاشق
smael skandary

شما ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮﺵ ﺗﯿﭙﯽﮐﻪ ﺗﻮ خیابون ﻣﻨﻮ ﭼﭗ ﭼﭗ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯽ!ﺑﺒﯿﻦ

شما ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮﺵ ﺗﯿﭙﯽﮐﻪ ﺗﻮ خیابون ﻣﻨﻮ ﭼﭗ ﭼﭗ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯽ!ﺑﺒﯿﻦ ﻋﺰﯾﺰﻡ ... ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﻣﻦ ﮐﻪ ﭼﺎﺩﺭ ﺳﺮَﻣﻪ ﻋﻘﻠﻢ ﻧﻤﯿﺮﺳﻪ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺮِ! ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﺯﯾﺮ ﭼﺎﺩﺭﻡ ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎﺯﯼ ﺭﻭﺷﻦ ِ... ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﮔﺮﻣﻪ! ﺍﺻﻦ ﺩﺍﻏﻪ ! ﻻﮎ ِﻗﺮﻣﺰ ﻧﻤﯿﺰﻧﻢ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯽ ﺳﺮ ﺩﺭ ﻧﻤﯿﺎﺭﻡ ﻻﮎ ﭼﯽ ﭼﯿﻪ ﻫﺎ! ﺑﯿﺎ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﺑﺒﯿﻦ ﻫﺮ ﺭﻧﮕﯽ ﻻﮎ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﺩﺍﺭﻡ ! ﺧﻮﺑﻢ، ﺑﻠﺪﻡ ﺑﺰﻧﻢ ﭼﺎﺩﺭ ﺳﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ، ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯽ ﭼﺎﺩﺭ ﺳﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﭼﻮﻥ ﻣﺎﻧﺘﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﭼﺎﺩﺭ ﺗَﻨَﻤﻪ ﺯﺷﺘﻪ، ﻧﭻ! ﮐﻠﯽ ﻫﻢ ﭘﻮﻝ ﻣﺎﻧﺘﻮﻣﻮ ﺩﺍﺩﻡ! ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺑﯿﻨﯿﺶﺣﺎﻻ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﻫﯿﭽﯽ..ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﭼﺎﺩﺭ ﻣﺸﮑﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﮔﺮﻭﻥ ﺷﺪﻩ؟؟ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺘﺎﺏ ﮐﻨﯽ ﺳﺮ ﻧﮑﺮﺩﻧﺶ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮﻩ ﺍﮔﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻝ ﻣﯿﺨﺮﯼ ۵ ﺗﻮﻣﻦ٬ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻝ ﺑﺨﺮﻡn ﺗﻮﻣﻦ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﭼﺎﺩﺭ ﻭﺣﺮﺍﺭﺕ ﺗﺎﺑﺴﺘﻮﻥ ﭼﺮﻭﮎ ﻧﺸﻪ! ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺘﺶ ﺟﻮﺭﯼ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﻟﺒﻪ ﺍﺵ ﺩﺭﺳﺖ ﻭﺍﯾﺴﻪ ﺑﺒﯿﻦ ﻣﻨﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﻭ ﮐﯿﻒ ﻭ ﮐﻔﺶ ﻗﺮﻣﺰﻡُ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﻭﺷﻠﻮﺍﺭ ﺳﻔﯿﺪ ﺳﺖ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺑﺎ ﻏﺭﻭﺭِ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﻗﺪﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭﻡﻭ ... ﺍﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﺍ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﻦ ﺭﻭﯼ ﺩﻟﻢ ﭘﺎ ﺑﺬﺍﺭﻡ ﻭ ﯾﻪ " ﺧﺎﻧﻢ ﭼﺎﺩﺭﯼ" ﺑﺎﺷﻢ ... ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﺍ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﭼﺎﺩﺭﻡ ﺑﺎﺷﻢ چون بهم ثابت شده ک هرچی تنگتر بپوشم بالاتر نیستم...بلکه کالاترم....چون یادگرفتم که (( جنس ارزون مشتری های زیادی داره ) [?]️هر روز شالهایتان عقب ‌تر [?]️مانتوهایتان چسبان ‌تر [?]️ ساپورتتان تنگ‌ تر [?]️رژ لبتان پررنگ‌تر میشود [?]بنده‌ی کدام خداییید؟[?] [?]دل چند نفر را لرزانده‌اید؟[?] [?]کدام مرد را از همسر خود دلسرد کرده‌اید؟[?] [?]چند پسربچه را به سمت پنهانی دیدن عکس و فیلم مستهجن سوق داده‌اید؟[?] [?]چند جوان را به سمت خودارضایی و زنا سوق داده اید؟[?] [?]اشک چند پدر و مادر و همسر شهید را درآوردید؟[?] [?]چند دختر بچه را تشویق کرده‌اید که بعدها بی حجابی را انتخاب کند؟[?] [?]چند زن را به فکرانداخته‌اید که از قافله مد عقب نمانند؟[?] [?]آه حسرت چند کارگر دور از خانواده را بلند کرده‌اید؟[?] [?]پا روی خون کدام شهید گذاشتید؟[?] [?]باعث دعوای چند زن و شوهر، بخاطر مدل تیپ زدن و آرایش کردن شدید؟[?] [?]چند زوج را بهم بی اعتماد کرده‌اید؟[?] [?] نگاه‌های یواشکی چند مردی که همسرش دارد کنارش راه میرود، به تیپ و هیکلت افتاد؟[?] [?]️نگاه های هوس آلود چند رهگذر و... [?] [?] [?] [?]چطور؟ [?]بازهم میگویی، دلم پاک است! [?]چادری ها بروند خودشان را اصلاح کنند؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
smael skandary
عاشقعاشق
smael skandary

فیزیک بعدها ثابت میکند : جای خالی آدم

فیزیک بعدها ثابت میکند :

جای خالی آدم ها در روزهای بارانی بزرگتر میشود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
smael skandary
عاشقعاشق
smael skandary

حواستنو جمع کنین چه کاری انجام میدین 1_بعضی

حواستنو جمع کنین چه کاری انجام میدین

1_بعضی خواسته ها زود گذرن

2-بعضی از زخم ها هیچ وقت خوب نمیشن

3-هر کسی معشوقه ات نمیشه

4-بعضی وقتا راهی رو انتخاب میکنین که تهش بن بسته

تهش پوچیه

5-به هرکسی دل میبندین بعدش میگین کاش هیچوقت

عاشقش نمیشدم و تنها بودم و

بعدش دوره عشق و عاشقی رو خط میکشید و میخواین فراموشش کنین

در حالی که خاطره ها فراموش نمیشن قمباد میشن توی دلتون

و این باعث میشه دیگه آدم قبلی نباشین و همش غمگین باشین

حواستنو جمع کنین پشیمون شدین یه روزی بر نگردین

6-زنـــــدگی دکمه ی تـــــکرار نداره.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
smael skandary
عاشقعاشق
smael skandary

داشتم فکر میکردم که جدا از ملاک هایی مثل: تیپ ،

داشتم فکر میکردم که جدا از ملاک هایی مثل: تیپ ، قد ، هیکل ، چشم های کشیده یا درشت ،

لب های قلوه ای یا باریک ، با عمل یا بدون عمل ، میزان تحصیلات و محل زندگی ،
چیز مهم تری مثل شکل تنهایی هم ملاک شروع یک رابطه باید باشد...
این که جدا از وزنت چقدر است؟ محل زندگیت کجاست؟

و خیلی روشن فکرانه تر که بشود بپرسیم چه کتاب هایی میخوانی؟
بپرسیم رابطه ات با تنهایی خودت چطور است؟

اصلا وقتی تنها میشوی چه شکلی میشوی؟ سیگار میکشی؟
فرار میکنی به مهمانی ها یا دراز میکشی روی تختت و فکر میکنی؟
گریه میکنی؟ یا قرص خواب آور میخوری که هر چه سریع تر خوابت ببرد؟
بستنی شکلاتی میخوری کنار پنجره توی تنهایی ات...
یا حالت تهوع داری و به چیزی میل نداری؟

آدم ها جدا از تناسب ظاهری ، جدا از طرز تفکر و طبقه ی اجتماعی...
برای شروع یک رابطه باید از تنهایی های هم خبر داشته باشند ،
شکل تنهاییشان به شکل تنهایی هم بخورد ،
وقتی بعد از چند وقت با هم دعوایشان میشود و از هم بی خبرند ،
بتوانند حدس بزنند الآن او دارد چه کار میکند؟

باور کنید با تنهایی های خیلی متفاوت از هم اگر کنار هم قرار بگیرید
فقط سلفی هایتان از تکی به دوتایی تبدیل میشود...
همچنان او روی تخت دراز میکشد و سیگار میکشد....
و تنهایی شما دستتان را میگیرد و پرت میکند توی یک مهمانی...
و بعد او عکس های شما را در مهمانی می بیند و با خودش می گوید:دیدی دیدی او به هیچ جایش هم نبود...
شما هم با خودتان می گویید: کجا بود وقتی من درست وسط آهنگ " تکون بده " بغض کرده بودم؟
بعدتر ها بعد از فهمیدن میزان قد و وزن از شکل تنهایی آدمی که دوسش دارید غافل نشوید...
لزومی ندارد حتما آدمی را که دوست دارید نگذارید یک ثانیه هم تنها بماند.....
.
اما لزوم دارد بدانید آدمی که رو به روی شما است و دارد هات چاکلت سر میکشد...
وقتی شما را رو به روی خود ندارد بعد از خوردن هر قلپ از لیوان توی دستش...
یک پک به سیگارش می زند یا به سقف خیره میشود یا لیوان را توی سینک خالی میکند و می رود بخوابد ،
درک کردن فقط به این نیست که به کسی که دوستش دارید اجازه بدهید با دوست هایش مجردی به شمال برود ، .
درک کردن یعنی بدانید کسی که دوستش دارید بعد از ماه ها تنهایی....
کنار پنجره فقط تنها نیست حالا دلتنگ هم هست.....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
smael skandary
عاشقعاشق
smael skandary

به سلامتی پســـــرا . . .

به سلامتی پســـــرا
.
.
.
.
.

.
پسر بودن يعني نافتو که بريدن روش 2 سال حبس هم بريدن...

پسر بودن يعني فقط تا اخر دبستان بابا مامان پشت سرتن، بعدش جامعه بزرگت ميکنه...

پسر بودن يعني فقط يه سال وقت داري که کنکور قبول بشي...

پسر بودن يعني بعد 18 ديگه يا سربازی يا سرباری...

پسر بودن يعني استرس سربازي و حسرت درس خوندنی که به اجباره...

پسر بودن يعني بعد بابا مردِ خونه بودن سنم نميشناسه

يعني چي؟

يعني بابا نباشه نون بايد بدي حالا 5 ساله باشي يا 50 ساله...

پسر بودن يعني حفظ خواهر و مادر و همسرت از هر چي چشم ناپاک...

پسر بودن يعني:آزادي

ولی از ( آ ) اولش تا ( ي ) آخرش همش مسئوليته و حصار..

پسر بودن يعني جنگ که شد

"گوشت تنت سپر ناموسته"

پسر بودن يعني سگ دو زدن واسه يه لقمه نون که جلو زن و بچه کم نياری...

پسر بودن يعني بي پول عاشق نشي!!!

پسر بودن یعنی عشقت واسه بی پولیت ولت کنه، بعد تو دلت بگی: عزیزم خوشبخت بشی!!!

پسر بودن يعني حرفايي که ميمونه تو دل...

پسر بودن يعني " مـــرد که گريه نميکنه"

♥♥یه بارم به سلامتی پســــرا♥♥

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
smael skandary
عاشقعاشق
smael skandary

arz salam va khaste nabashid khedmat tamami dostan va hamrahan azizam

arz salam va khaste nabashid khedmat tamami dostan va hamrahan azizam
dostani k tamayol darand ba id bande dar ertebat bashan va postaye man ro bebinan b id line bande tashrif beyaran
smael-skandary
va hamchenin id telegram man @smaelskandary
khodhhal misham nazarateton ro bebinam
kheyli mamnonam

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
smael skandary
عاشقعاشق
smael skandary

میخوام این پست 1000000 صلوات برا ظهور آقا جمع کنه یه

میخوام این پست 1000000 صلوات برا ظهور آقا جمع کنه یه صلوات سهم شماست

یه باز نشرم بزن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید