لحظه  بروز رسانی 
hadi
hadi

همه ی ادم های دنیا دیوانه اند   وگر نه قادر

همه ی ادم های دنیا دیوانه اند   وگر نه قادر

همه ی ادم های دنیا دیوانه اند

  وگر نه قادر نبودن تو این دنیا دووم بیارن ...

مشاهده همه ی 3 نظر

بچه ها عاشق شدید عاشق یه تیر ماهی نشید اخه


بچه ها عاشق شدید عاشق یه تیر ماهی نشید اخه خیلی گلن
دنیای احساسن
عاشــــــــــــق کسی باشی که روحشـــم خبر نداشته باشـــــــــــه !!!

اما خیلی شـیـریـنـه کـــــــه

یواشکی

عـــــــاشــــــقانــه ...
نگاهش کنــــــــــــــــــی و

توی دلــــــــــــت بــگـــــی

خیلــــــــــی دوستـت دارم

مشاهده همه ی 37 نظر
سمیرا18
خواب آلودخواب آلود
سمیرا18

واقعیته دیگه خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

واقعیته دیگه خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

واقعیته دیگه خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

مشاهده همه ی 9 نظر
سمیرا18
خواب آلودخواب آلود
سمیرا18

اینم  عکس بچگی سمیرا تنها خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ نخند گناه داره خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

اینم  عکس بچگی سمیرا تنها خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ نخند گناه داره خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

اینم  عکس بچگی سمیرا تنها خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ نخند گناه داره خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ بیچاره مریضه  نخند  بیچاره حشریه نخند بیچاره  پسره خخخخخخخخخخخخ

مشاهده همه ی 1 نظر
سمیرا18
خواب آلودخواب آلود
سمیرا18

بیچاره کاش دست سمیرا هم اینطور بشه چون خیلی حشریه البته

بیچاره کاش دست سمیرا هم اینطور بشه چون خیلی حشریه البته

بیچاره کاش دست سمیرا هم اینطور بشه چون خیلی حشریه البته سمیرا تنها خخخخخخخخخ

مشاهده همه ی 84 نظر
سمیرا18
خواب آلودخواب آلود
سمیرا18

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

مشاهده همه ی 11 نظر