لحظه  بروز رسانی 
@ سیدمحمود @
@ سیدمحمود @

حاج قاسم،تا اَبد،این راه ِ تو پاینده است


حاج قاسم،تا اَبد،این راه ِ تو پاینده است

نام تو بر جان اهریمن شرر افکنده است

مرحبا،ای یاور ِ جان بر کف سید علی

بوده ای هرلحظه،هر دَم،تابع ِ امر ِ ولی

شور و عشق ِ جاودانت را همه گان دیده اند

دشمنان از هیبت نامت،همه ترسیده اند

سازمانهای،سیا،موسادو اِف بی آی ،همه

آری از نام سپاه ِ قدس دارد واهمه

گر کُنی یک دَم اراده،با یگانهای عظیم

پُشت ِ تو،خوانم نماز ِ جمعه را در اورشلیم

ای سپهسالار ِ ایران،قلب تو پُر نور باد

دشمنان ِ رهبر و تو ،تا قیامت کور باد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@ سیدمحمود @
@ سیدمحمود @

https://facenama.com/i/tmp/1475606897398628_large.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر