لحظه  بروز رسانی 
سید محمد رضا فاضلیان
آروم و عادیآروم و عادی
سید محمد رضا فاضلیان

دوســتــانــم را نــمـیــدانــم        امــا مــن در رفــاقــت ایــنــگــونــه

دوســتــانــم را نــمـیــدانــم

       امــا مــن در رفــاقــت ایــنــگــونــه ام

           پــــایـــــدار تــا پــــــای دار

96152096587117829723.png

مشاهده همه ی 4 نظر
سید محمد رضا فاضلیان
آروم و عادیآروم و عادی
سید محمد رضا فاضلیان

58095556573465973407.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
سید محمد رضا فاضلیان
آروم و عادیآروم و عادی
سید محمد رضا فاضلیان

ساقیا امشب صدایت با صدایم ساز نیست              

ساقیا امشب صدایت با صدایم ساز نیست     

              یا که من بسیار مستم یا که سازت ساز نیست

                                ساقیا امشب مخالف می نوازد تار تو        

                                        یا که من مست و خرابم یا که تارت تار نیست
19018757764401916263.jpg

مشاهده همه ی 5 نظر
سید محمد رضا فاضلیان
آروم و عادیآروم و عادی
سید محمد رضا فاضلیان

ساقیا امشب صدایت با صدایم ساز نیست              

ساقیا امشب صدایت با صدایم ساز نیست     

              یا که من بسیار مستم یا که سازت ساز نیست

                                ساقیا امشب مخالف می نوازد تار تو        

                                        یا که من مست و خرابم یا که تارت تار نیست
19018757764401916263.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر