لحظه  بروز رسانی 
طهورا
مهربونمهربون
طهورا
421909670_60765.jpg

ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺷﻤﺎﺭﺍ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺪﻱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﮔﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺭﺩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ
ﭼﻮﻥ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﻨد از پس قیمت آن برآیند..

تبسم پاییز
مشاهده همه ی 4 نظر
طهورا
مهربونمهربون
طهورا
429630697_263646.jpg

زندگی مثل یک فلوته
توخالی و پر از سوراخ!!

امّا اگر درست باهاش کار کنی،
برات آهنگ‌های دلنوازی میزنه

مشاهده همه ی 2 نظر
طهورا
مهربونمهربون
طهورا
434139664_138190.jpg

چو گلدان خالی، لب پنجره
‌پر از خاطرات،
‌ترک‌ خورده‌ایم...💔

تبسم پاییز
مشاهده همه ی 2 نظر
طهورا
مهربونمهربون
طهورا
435815671_1041.jpg

فضا را گرفته اے،
از بیکران تو می ترسم ،
اے دوست
موج نوازشی

تبسم پاییز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طهورا
مهربونمهربون
طهورا
434318193_67691.jpg

دوست داشتنت
شهریورے ترین خیال من است.

تبسم پاییز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طهورا
مهربونمهربون
طهورا
435802067_881.jpg

تصویر نگاهت،

زیباترین آفتاب است

پشت لبخند های تو،

صبح، طلوع می کند ...

تبسم پاییز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طهورا
مهربونمهربون
طهورا
435835344_1400.jpg

هاوایی، مسیری که به راه بهشت معروف است 😍

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طهورا
مهربونمهربون
طهورا
434139444_133759.jpg

مصلحت نيست قياسِ رخِ تو با خورشيد
شمس اگر اِذْنِ طلوع از تو بگيرد هنراست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طهورا
مهربونمهربون
طهورا
435835666_897.jpg

کاش می دانستی،وقتی که میخندی...
جهان از آنچه هست...
اندکی بزرگتر می شود♥️

تبسم پاییز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طهورا
مهربونمهربون
طهورا
425609925_48118.jpg

🖇‌‌وقـتی تــــ❤️ــو
بـا مـنی …
تـرافیـــک...
میتــونه...
زیبــاترین مکــــــث عالـم باشــه...

تبسم پاییز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید