لحظه  بروز رسانی 
ماهورکارا
لوسلوس
ماهورکارا

دلی که شکست دیگه شکسته

دلی که شکست دیگه شکسته
تقدیم به تمام دلهای شاد دنیا

دلی که شکست دیگه شکسته

مشاهده همه ی 6 نظر
✨MarYam✨
خوشتیپخوشتیپ
✨MarYam✨
پست شماره 321433109 از ✨MarYam✨

{-7-}

مشاهده همه ی 3 نظر
✨MarYam✨
خوشتیپخوشتیپ
✨MarYam✨
پست شماره 321433097 از ✨MarYam✨

{-7-}

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✨MarYam✨
خوشتیپخوشتیپ
✨MarYam✨
پست شماره 321433096 از ✨MarYam✨

{-7-}

مشاهده همه ی 1 نظر
✨MarYam✨
خوشتیپخوشتیپ
✨MarYam✨
پست شماره 321433095 از ✨MarYam✨

{-7-}

مشاهده همه ی 5 نظر
ماهورکارا
لوسلوس
ماهورکارا

وقتیکه مثل شراب مست مستم میکنی عاشق عشق میشم می پرستم

وقتیکه مثل شراب مست مستم میکنی عاشق عشق میشم می پرستم
تقدیم به گروه

وقتیکه مثل شراب مست مستم میکنی عاشق عشق میشم می پرستم میکنی

وقتیکه به من میگی جون من بسته به جونت منو آروم میکنه اون صدای مهربونت

نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی خراب و ویرونه میشی بتی که داغونه میشم

ابری که گریونه میشم وای نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی

دوباره دیوونه میشم دوباره دیوونه میشی دوباره دیوونه میشم

دل غمگین منو باز تو آروم میکنی میشکنه طلسم غم

آخه جادوم میکنی آخه جادوم میکنی

دل غمگین منو باز تو آروم میکنی میشکنه طلسم غم

آخه جادوم میکنی آخه جادوم میکنی

وقتیکه تو بد میشی باز می بینم دنیا رو سرم خرابه

می بینم که باز دارم دق میکنم همه چیم نقش بر آبه

اما تامیخوام برم گریه کنون سر به دیوارا بکوبم

باز به دادم میرسی به من میگی عشقمی تو خوب خوبم

باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمیذاره مهربونه با منو اشکمو در نمیاره

وقتیکه مثل شراب مست مستم میکنی عاشق عشق میشم می پرستم میکنی

وقتیکه به من میگی جون من بسته به جونت منو آروم میکنه اون صدای مهربونت

نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی خراب و ویرونه میشی بتی که داغونه میشم

ابری که گریونه میشم وای نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی

دوباره دیوونه میشم دوباره دیوونه میشی

دوباره دیوونه میشم دل غمگین منو باز تو آروم میکنی

میشکنه طلسم غم آخه جادوم میکنی

دل غمگین منو باز تو آروم میکنی میشکنه طلسم غم

آخه جادوم میکنی آخه جادوم میکنی

وقتیکه تو بد میشی باز می بینم دنیا رو سرم خرابه

می بینم که باز دارم دق میکنم همه چیم نقش بر آبه

اما تامیخوام برم گریه کنون سر به دیوارا بکوبم

باز به دادم میرسی به من میگی عشقمی تو خوب خوبم

باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمیذاره مهربونه با منو اشکمو در نمیاره

باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمیذاره مهربونه با منو اشکمو در نمیاره

نمی دونم که چرا دوباره دیوونه میشی خراب و ویرونه میشی بتی که داغونه میشم

ابری که گریونه میشم وای نمی دونم که چرا دوباره دیوونه میشی

دوباره دیوونه میشم وقتیکه مثل شراب مست مستم میکنی

عاشق عشق میشم می پرستم میکنی وقتیکه به من میگی جون من بسته به جونت

منو آروم میکنه اون صدای مهربونت نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی

خراب و ویرونه میشی بتی که داغونه میشم

ابری که گریونه میشم وای نمی دونم که چرا دوباره دیوونه میشی

دوباره دیوونه میشم دوباره دیوونه میشی

دوباره دیوونه میشم دل غمگین منو باز تو آروم می کنی

میشکنه طلسم غم آخه جادوم میکنی آخه جادوم می کنی

دل غمگین منو باز تو آروم می کنی میشکنه طلسم غم

آخه جادوم می کنی آخه جادوم می کنی

وقتی که تو بد میشی باز می بینم دنیا رو سرم خرابه

می بینم که باز دارم دق می کنم همه چیم نقش بر آبه

اما تامیخوام برم گریه کنون سر به دیوارا بکوبم

باز به دادم میرسی به من میگی عشقمی تو خوب خوبم

باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمی ذاره مهربونه با منو اشکمو در نمیاره

وقتی که مثل شراب مست مستم می کنی

عاشق عشق میشم می پرستم می کنی

وقتی که به من میگی جون من بسته به جونت

منو آروم میکنه اون صدای مهربونت

نمی دونم که چرا دوباره دیوونه میشی خراب و ویرونه میشی

بتی که داغونه میشم ابری که گریونه میشم وای

نمی دونم که چرا دوباره دیوونه میشی دوباره دیوونه میشم

دوباره دیوونه میشی دوباره دیوونه میشم

دل غمگین منو باز تو آروم می کنی می شکنه طلسم غم

آخه جادوم میکنی دل غمگین منو باز تو آروم می کنی

میشکنه طلسم غم آخه جادوم می کنی آخه جادوم می کنی

دانلود آهنگ جادو – وقتیکه مثل شراب مست مستم میکنی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ѕнαнιη○Dele tofani
آروم و عادیآروم و عادی
ѕнαнιη○Dele tofani
پست شماره 321433081 از ѕнαнιη○Dele tofani

.

مشاهده همه ی 4 نظر
ѕнαнιη○Dele tofani
آروم و عادیآروم و عادی
ѕнαнιη○Dele tofani
پست شماره 321433077 از ѕнαнιη○Dele tofani

.

مشاهده همه ی 4 نظر
ѕнαнιη○Dele tofani
آروم و عادیآروم و عادی
ѕнαнιη○Dele tofani
پست شماره 321433074 از ѕнαнιη○Dele tofani

.

مشاهده همه ی 3 نظر