لحظه  بروز رسانی 
طهورا
مهربونمهربون
طهورا

ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺷﻤﺎﺭﺍ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺪﻱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ

ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺷﻤﺎﺭﺍ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺪﻱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ

ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺷﻤﺎﺭﺍ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺪﻱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﮔﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺭﺩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ
ﭼﻮﻥ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﻨد از پس قیمت آن برآیند..

مشاهده همه ی 5 نظر
طهورا
مهربونمهربون
طهورا

زندگی مثل یک فلوته توخالی و پر از سوراخ!!

زندگی مثل یک فلوته توخالی و پر از سوراخ!!

زندگی مثل یک فلوته
توخالی و پر از سوراخ!!

امّا اگر درست باهاش کار کنی،
برات آهنگ‌های دلنوازی میزنه

یادگارِ ماندگار
مشاهده همه ی 2 نظر
طهورا
مهربونمهربون
طهورا

چو گلدان خالی، لب پنجره ‌پر از خاطرات، ‌ترک‌

چو گلدان خالی، لب پنجره ‌پر از خاطرات، ‌ترک‌

چو گلدان خالی، لب پنجره
‌پر از خاطرات،
‌ترک‌ خورده‌ایم...💔

مشاهده همه ی 2 نظر
طهورا
مهربونمهربون
طهورا

فضا را گرفته اے، از بیکران تو می ترسم ،

فضا را گرفته اے، از بیکران تو می ترسم ،

فضا را گرفته اے،
از بیکران تو می ترسم ،
اے دوست
موج نوازشی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طهورا
مهربونمهربون
طهورا

دوست داشتنت شهریورے ترین خیال من است

دوست داشتنت شهریورے ترین خیال من است

دوست داشتنت
شهریورے ترین خیال من است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طهورا
مهربونمهربون
طهورا

تصویر نگاهت، زیباترین آفتاب است پشت لبخند های

تصویر نگاهت، زیباترین آفتاب است پشت لبخند های

تصویر نگاهت،

زیباترین آفتاب است

پشت لبخند های تو،

صبح، طلوع می کند ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طهورا
مهربونمهربون
طهورا

مصلحت نيست قياسِ رخِ تو با خورشيد شمس اگر اِذْنِ

مصلحت نيست قياسِ رخِ تو با خورشيد شمس اگر اِذْنِ

مصلحت نيست قياسِ رخِ تو با خورشيد
شمس اگر اِذْنِ طلوع از تو بگيرد هنراست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طهورا
مهربونمهربون
طهورا

کاش می دانستی،وقتی که میخندی. جهان از آنچه هست

کاش می دانستی،وقتی که میخندی. جهان از آنچه هست

کاش می دانستی،وقتی که میخندی...
جهان از آنچه هست...
اندکی بزرگتر می شود♥️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طهورا
مهربونمهربون
طهورا

🖇‌‌وقـتی تــــ❤️ــو بـا مـنی … تـرافیـــک. میتــونه

🖇‌‌وقـتی تــــ❤️ــو بـا مـنی … تـرافیـــک. میتــونه

🖇‌‌وقـتی تــــ❤️ــو
بـا مـنی …
تـرافیـــک...
میتــونه...
زیبــاترین مکــــــث عالـم باشــه...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید