لحظه  بروز رسانی 
سهیل نظری
آروم و عادیآروم و عادی
سهیل نظری

آه. نبودن هایت آنقدر زیاد شده اندکه

آه. نبودن هایت آنقدر زیاد شده اندکه

آه....

نبودن هایت آنقدر زیاد شده اندکه ...

هر رهگذری را شبیه تو می بینم !!

نمی دانم غریبه ها " تــــــــــــــــــــو" شده اند...

یا تو " غریبـــــــــــــــــــــــــــه " ؟؟!!...

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سهیل نظری
آروم و عادیآروم و عادی
سهیل نظری

با کسی باش که "تو" را بخواهد نه

با کسی باش که "تو" را بخواهد نه

با کسی باش که "تو" را بخواهد

نه کسی که تو را "هم" بخواهد . . .

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سهیل نظری
آروم و عادیآروم و عادی
سهیل نظری

آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته

آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته

آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته اي...

از این آشفته ام که دیگر نمی توانم تو را باور کنم...

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سهیل نظری
آروم و عادیآروم و عادی
سهیل نظری

ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی

ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی

ممکن است که من منکر چیزی باشم

ولی لزومی نمی بینم که آن را به لجن بکشم

یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم...

آلبر کامو

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سهیل نظری
آروم و عادیآروم و عادی
سهیل نظری

قول داده اَم… گاهـــی. هَر

قول داده اَم… گاهـــی. هَر

قول داده اَم…

گاهـــی...

هَر اَز گاهـــی...

فانـــوس یادَت را

میان ایـن کوچه ها بـی چراغ و بـی چلچلـه، روشَـن کنَم...

خیالـت راحـَــت! مَـن هَمان منـــَــم؛

هَنوز هَم دَر این شَبهای بـی خواب و بـی خاطـــِره

میان این کوچـه های تاریک پَرسـه میزَنـَم...

اَما بـه هیچ سِتاره‌ی دیگـَری سَلام نَخواهــَـم کَرد…

خیالَت راحَت !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سهیل نظری
آروم و عادیآروم و عادی
سهیل نظری

خــوب ِ مــن ، همین جا درون شعرهایم

خــوب ِ مــن ، 
 همین جا درون شعرهایم

خــوب ِ مــن ،

همین جا درون شعرهایم بمان

تا وسوسه یِ دوستت دارم هایِ دروغینِ آدمها

مرا با خود نبرد به سرزمین هایِ دورِ احساس ؛

من اینجا هر روز با تـو عاشقی می کنم بی انتها

شعرِ من بهانه ایست برای مـا شدن دستهایمان

تا تکرارِ غریبانه یِ جدایی را شکست دهیم...

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 2 نظر
سهیل نظری
آروم و عادیآروم و عادی
سهیل نظری

به آن هایی که دوستشان دارید بی بهانه

به آن هایی که دوستشان دارید بی بهانه

به آن هایی که دوستشان دارید

بی بهانه بگویید دوستت دارم

بگویید در این دنیای شلوغ

سنجاقشان کرده اید به دلتان

بگویید گاهی فرصت با هم بودنمان

کوتاه تر از عمر شکوفه هاست

شما بگویید، حتی اگر نشنوند

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سهیل نظری
آروم و عادیآروم و عادی
سهیل نظری

يادم باشد که. زیبایی های کوچک را دوست

يادم باشد که. 
 زیبایی های کوچک را دوست

يادم باشد که...

زیبایی های کوچک را دوست بدارم....

حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند!

یادم باشد که...

دیگران را دوست بدارم آن گونه که هستند....

نه آن گونه که می خواهم باشند!

یادم باشد که...

هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرم...

یادم باشد که....

خودم با خودم مهربان باشم...!

چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمی تواند با دیگران مهربان باشد...!

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سهیل نظری
آروم و عادیآروم و عادی
سهیل نظری

تلخ است ، همه فکر کنند سرت شلوغ

تلخ است ، همه فکر کنند سرت شلوغ

تلخ است ،

همه فکر کنند سرت شلوغ است ،

و تنها خودت بدانی چقدر

تنـــهایی ...

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 18 نظر
سهیل نظری
آروم و عادیآروم و عادی
سهیل نظری

لمـــــــس کن کلماتی را که بــــرایت مـــــی نویــسم

لمـــــــس کن کلماتی را که بــــرایت مـــــی نویــسم

لمـــــــس کن کلماتی را که بــــرایت مـــــی نویــسم

تـــــا بخوانی و بفـهمی...

چقـــــدر جایت خـــــــالیست...

تا بداني نبودنت آزارم مي دهد...

لمس کن نوشته هایی را که لمس ناشدنیست وعریان

كه از قلبم بر قلم وكاغذ مي چكد ...

لمس کن گونه هایم را که خيس اشك است و پُر شیار

لمـــس کن لحظـــــه هایم را ..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید