لحظه  بروز رسانی 
soheil
soheil

باتوجه بوقت کمی که دارم بدینوسیله ازتمام دوستان

باتوجه بوقت کمی که دارم بدینوسیله ازتمام دوستان

  خداحافظی میکنم

شادوسرفراز باشید

مشاهده همه ی 4 نظر
باران" خــدا تنها پناه واميد من..`☁ ヽ☂ヽ ` ``、ヽ☂ヽ
باران" خــدا تنها پناه واميد من..`☁ ヽ☂ヽ ` ``、ヽ☂ヽ

هر کجایی، شعر باران را بخوان/ ساده

5vLI

هر کجایی، شعر باران را بخوان/ ساده باش و باز هم کودک بمان

مشاهده همه ی 7 نظر
ژیلا
آروم و عادیآروم و عادی
ژیلا

ﺍﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﯿﺸﺎﺷﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ ﭘﺪﺭ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ.ﻧﺎﻣﺮﺩﺍ .ﺧﻮﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ

ﺍﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﯿﺸﺎﺷﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ ﭘﺪﺭ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ
.
.
.
ﻧﺎﻣﺮﺩﺍ ....
ﺧﻮﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﺧﻮﻧﺪﺍﻣﻮﻥ ﺑﮕﯿﻢ ﺑﺎﺑﺎﻯ ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ

مشاهده همه ی 8 نظر
ژیلا
آروم و عادیآروم و عادی
ژیلا

وصيت جديد آقایون :.منو تو سينه قبرسون، قطعه 85 خاك كنين.!

وصيت جديد آقایون :
.
.
.
.
.
.
منو تو سينه قبرسون، قطعه 85 خاك كنين...!

مشاهده همه ی 3 نظر
ژیلا
آروم و عادیآروم و عادی
ژیلا

ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ ﻣﯿﮕﻪ : . . . . . . ﺍﮔـــﺮ


ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ ﻣﯿﮕﻪ :
.
.
.
.
.
.
ﺍﮔـــﺮ ﺩﺧـﺘـﺮﻯ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﻯ ﻗﺸﻨﮕﺘﺮ
ﺑـــــــﻮﺩ،
ﻗـﻄﻌـــﺎً ﺑﺮﺍﻳﺶ
ﻟـﻮﺍﺯﻡ ﺁﺭﺍﻳـﺶ ﻧﻤﻴﺴﺎﺧــﺘـﻨـﺪ ! ... ﺩﺧﺘﺮﺍ
ﺩﻗـﺖ ﮐـﻨﯿﺪ
ﻣـﻦ ﻧﻤﯿﮕـﻤﺎ ﺷﮑــﺴﭙﯿﺮ ﻣﯿﮕﻪ

مشاهده همه ی 4 نظر