بازی آنلاین کارتی فوتبالی
لحظه  بروز رسانی 
تــ ــرلان
قاطیقاطی
تــ ــرلان

زندگی همیشه عالی و کامل نیست
اما همیشه همانی است که تو میسازی
پس آن را به یادماندنی بساز
و هرگز اجازه نده کسی خوشبختی تو را از تو بگیرد

بـزن بــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
░ ✿ レαᖙϒ ᗩϒຖᗩᔓ ✿ ░
گرفتارگرفتار
░ ✿ レαᖙϒ ᗩϒຖᗩᔓ ✿ ░

حس قشنگی است

حس قشنگی است ...

در آغوش تو بودن ...

به چشمای پرمهرت خیره شدن ...

و غرق شدن در دریای طوفانی چشمانت ...

که راز قلب خویش را صدا میکرد ...

و رسیدن به اعماق قلب زیبایت ...

و یکسان شدن ضربان قلب هایمان ...

گوش کن ...

این آهنگ قلب من است که ...

با آهنگ قلب تو یکی شده است ...

و هر لحظه در دلم فریاد میزند ...

تمام هستی ام از آن توست ...

بدون تو مرگ را خواهم عشق مهربانم ...!!!

مشاهده همه ی 1 نظر
░ ✿ レαᖙϒ ᗩϒຖᗩᔓ ✿ ░
گرفتارگرفتار
░ ✿ レαᖙϒ ᗩϒຖᗩᔓ ✿ ░

سری هشتم عکس عاشقانه و متن عاشقانه 2015

چــ ـه قــ ـرصی مصــ ـرف کــ ـرده اند اسکــ ـله ها … ؟؟؟
تــ ـا زانــ ـو در آبنـــ ـد ..
نشـــ ـسته انـد در مقـــ ـابل غـــ ـروب چــه چــ ـیزی را بــه خــ ـاطر بــ ـیاورند ..

آیــ ـآ کســ ـی هست کــ ـه شهــ ـادت دهد ؟
که مــ ـا در نگـــ ـاتیــ ـو های سوخــ ـته میـــــــ ـخندیدیم ؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید