لحظه  بروز رسانی 
amir ali
amir ali

😂 خنده حلال 😂 یکی از اساتید حوزه

😂 خنده حلال 😂

یکی از اساتید حوزه نقل میکرد؛
روزی یکی از شاگردانش بهش زنگ میزنه،
و درخواست میکنه،
که استاد فورا براش یه استخاره بگیره.

استاد استخاره میگیره و میگه:
بسیار خوبه و معطلش نکن،
و سریع انجام بده.
چند روز بعد ،
شاگرد اومد پیش استاد،
و گفت:
استاد،
میدونید استخاره را برای چه کاری گرفتم؟
استادگفت؛
نه؟
شاگردگفت:
توی اتوبوس نشسته بودم؛
دیدم نفر جلویی من،
پشت گردنش بسیار صاف و باب پس گردنیه !😁😂

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amir ali
amir ali
10

10

مشاهده همه ی 37 نظر