لحظه  بروز رسانی 
amir ali
amir ali

می‌پرسد چرا اکثر آدمها توی ایران راجع به سنشان دروغ

می‌پرسد
چرا اکثر آدمها توی ایران راجع به سنشان دروغ می‌گویند!
جواب می‌دهم چه توقعی داری؟
راست بگویند؟!
وقتی مدام می شنوند که باید از سنشان خجالت بکشند!
خجالت بکشند و رنگ شاد نپوشند...
خجالت بکشند از سنشان و عاشق نشوند!
خجالت بکشند از سنشان و نرقصند
با صدای بلند نخندند
خجالت بکشند چون از آنها گذشته است و.....
نه
نترس دوست من،
هرگز برای هیچ چیز از تو نگذشته است
اگر به عشق نیاز داری عاشق شو
برقص
با صدای بلند قهقهه بزن
رنگهای شاد بپوش
تا وقتی زنده‌ای،
هیچ چیز از تو نگذشته است
زندگی کن دوست من
و از عدد توی شناسنامه‌ات هرگز خجالت نکش

👤 تهمينه ميلانی

اَرسَمَن
مشاهده همه ی 2 نظر
amir ali
amir ali

‏پسره تعریف می کرد یه بار با دوست دخترم داشتم چت

‏پسره تعریف می کرد یه بار با دوست دخترم داشتم چت میکردم وسط چت هی میرفت،گفتم با کی چت میکنی که هی میری؟ گفت با داداشم گفتم هه خوش باشید با داداشیا، گفت: بخدا داداشمه اخه سگ به من نگاه میکنه؟ با یه جمله همزمان هم به خودش رید هم به من

اَرسَمَن
مشاهده همه ی 41 نظر
amir ali
amir ali
1

1

مشاهده همه ی 20 نظر
amir ali
amir ali

‏پسره تعریف می کرد یه بار با دوست دخترم داشتم چت

‏پسره تعریف می کرد یه بار با دوست دخترم داشتم چت میکردم وسط چت هی میرفت،گفتم با کی چت میکنی که هی میری؟ گفت با داداشم گفتم هه خوش باشید با داداشیا، گفت: بخدا داداشمه اخه سگ به من نگاه میکنه؟ با یه جمله همزمان هم به خودش رید هم به من

مشاهده همه ی 26 نظر
amir ali
amir ali

می‌پرسد چرا اکثر آدمها توی ایران راجع به سنشان

می‌پرسد
چرا اکثر آدمها توی ایران راجع به سنشان دروغ می‌گویند!
جواب می‌دهم چه توقعی داری؟
راست بگویند؟!
وقتی مدام می شنوند که باید از سنشان خجالت بکشند!
خجالت بکشند و رنگ شاد نپوشند...
خجالت بکشند از سنشان و عاشق نشوند!
خجالت بکشند از سنشان و نرقصند
با صدای بلند نخندند
خجالت بکشند چون از آنها گذشته است و.....
نه
نترس دوست من،
هرگز برای هیچ چیز از تو نگذشته است
اگر به عشق نیاز داری عاشق شو
برقص
با صدای بلند قهقهه بزن
رنگهای شاد بپوش
تا وقتی زنده‌ای،
هیچ چیز از تو نگذشته است
زندگی کن دوست من
و از عدد توی شناسنامه‌ات هرگز خجالت نکش

👤 تهمينه ميلانی

مشاهده همه ی 9 نظر
amir ali
amir ali
عالی جناب عشق

1

مشاهده همه ی 7 نظر