بروز رسانی 
s@ra
ناراحتناراحت
s@ra

دقیقه ای چشم هایت را نبند. اکسیژن وجودم به نگاه در

دقیقه ای چشم هایت را نبند..

اکسیژن وجودم به نگاه در چشمانت محتاج است..

انگار وقتی چشم هایت را می بندی..

در یک لحظه تمام می شوم...

مشاهده همه ی 4 نظر
s@ra
ناراحتناراحت
s@ra

نفست را از من نگیر. من بدون نفست نه نای دارم

نفست را از من نگیر...

من بدون نفست نه نای دارم نه جان...

نفست آرامشی میدهد نفس گیر..

کاش قدر نفس هایت را میدانستی...!

مشاهده همه ی 1 نظر
s@ra
ناراحتناراحت
s@ra

اطرافم پر از کاغذ هایی با اسم توست. حیف کاغذ هایی

اطرافم پر از کاغذ هایی با اسم توست..

حیف کاغذ هایی که با نوشتن نامت می سوزند..

حق تو چیزی بیشتر از سوختن لابه لای کاغذهایی با عطر خودت است..!

مشاهده همه ی 3 نظر