افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
sanaz
ناراحتناراحت
sanaz

text-19.jpg

مشاهده همه ی 7 نظر
sanaz
ناراحتناراحت
sanaz

 
ما از نسلی هستـــــــیم که ، حرف های مهم زندگیــــ یــمان را نگفتیم ، تــــایپــــ کردیمـــــ !!!!

مشاهده همه ی 7 نظر
sanaz
ناراحتناراحت
sanaz

من باختــم . . . به خـود بـاختــم !! 

 
به تصویــر غلـط فرشتـه های آدمـ نمــا بـاختــم . . . 
 
حـال کـه حماقتــ هایــم را می شمــارمـ . . . 
 
آرامــ . . . آرامــ . . . 
 
ایـن جمـله در ذهنــم طنیــن انـداز می شـود 
 
سنـگـ بــاش تــــــا سنگسار نشوی !!

 

girl-delshekaste.jpg

مشاهده همه ی 5 نظر
smael skandary
عاشقعاشق
smael skandary

عکس

مـاه و ماهی
مشاهده همه ی 11 نظر
sanaz
ناراحتناراحت
sanaz

نتیجه تصویری برای مطالب تست هوش فیس بوکی

مشاهده همه ی 9 نظر
sanaz
ناراحتناراحت
sanaz

مشاهده همه ی 10 نظر