لحظه  بروز رسانی 
soltan ghalbam
soltan ghalbam

روانشناسان توصیه میکنند در هنگام خوشحالی قول ندهید و هنگام ناراحتی،

روانشناسان توصیه میکنند در هنگام خوشحالی قول ندهید و هنگام ناراحتی،

روانشناسان توصیه میکنند در هنگام خوشحالی قول ندهید و هنگام ناراحتی، تصمیمات مهم نگیرید. زیرا مردم اصولا در زمان خوشحالی بدترین قول‌ها را میدهند و در زمان ناراحتی، بدترین انتخابها را می‌کنند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید