لحظه  بروز رسانی 
سو هانا
سو هانا

درد مرا انتخاب کرد. من تو را. تو  رفتن را. آس

درد مرا انتخاب کرد...................

من تو را..............

تو  رفتن را...............

آسوده برو !! دلواپس نباش .............

من درد یادت تا ابد با هم هستیم..............

مشاهده همه ی 5 نظر
سو هانا
سو هانا

کاش میتونستم .                    فراموش کنم که

کاش میتونستم .................

 

                 فراموش کنم که................

 

                                    فراموششدم................ 

مشاهده همه ی 5 نظر
سو هانا
سو هانا

بهترین حس یعنی اینکه کسی پشتت باشه.بهترین حس اینه که غافلگیرت

بهترین حس یعنی اینکه کسی پشتت باشه....................
بهترین حس اینه که غافلگیرت کنه و بپره بغلت...................{-97-}

مشاهده همه ی 6 نظر
سو هانا
سو هانا

چه دلگیر استهم جمعه باشد.هم ابر باشد.هم باران باشد.هم خیابان خیس

چه دلگیر است
هم جمعه باشد...
هم ابر باشد.....
هم باران باشد.......
هم خیابان خیس باشد.....
اما............................................................................
نه تو باشی!!!!
نه دستی برای فشردن!!!!!!!
نه پایی برای قدم زدن!!
نه نگاهی برای زل زددددددددددن!!!!!!!!!!!!!!!!!{-75-}

مشاهده همه ی 2 نظر
سو هانا
سو هانا

دریا باش تا بعضی ها از با تو بودن لذت ببرند.و

دریا باش تا بعضی ها از با تو بودن لذت ببرند...
و بعضی ها که لیاقت دیدن تو را ندارند غرق شوند.............

مشاهده همه ی 3 نظر
سو هانا
سو هانا

انسانها را به اندازه لیاتشان دوست بدارید .اما ب اندازه ظرفیتشان

انسانها را به اندازه لیاتشان دوست بدارید ....
اما ب اندازه ظرفیتشان این دوست داشتن  را ابراز کنید..............................

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید