سوتی بگیریم بخندیم به کسیم بر نخوره
بروز رسانی 
Saman
Saman

⁣از اینجای سال به بعد .

⁣از اینجای سال به بعد ...

.

.

باباها به جای اینکه کولر و خاموش کنن میان روت به زور پتو میکشن!

مشاهده همه ی 1 نظر
Saman
Saman

پسره غذای مورد علاقشُ نوشته: استیک آبدار با

پسره غذای مورد علاقشُ نوشته:

استیک آبدار با قارچ و ریزوتو،اسپاگتی بلونز و کانولی

.

.

.

بعد تو صف نذری بدلیل اصابت قابلمه به ملاجش رفته تو کما

مشاهده همه ی 1 نظر
Saman
Saman

‏به دختره گفتم ورزشکاری ؟ گفت آره تی

‏به دختره گفتم ورزشکاری ؟

گفت آره تی آر ایکس(TRX) کار میکنم تو چی ؟

خواستم کم نیارم گفتم منم بی آر تی کار میکنم.

نمیدونم چرا پا شد رفت.

خب من با میله‌ی تو اتوبوس بارفیکس میزنم، این ورزش نیست ؟

مشاهده همه ی 1 نظر
Saman
Saman

میخواستم برم تو آسانسور همسایه هم با سگش اومد. صبر کردم

میخواستم برم تو آسانسور همسایه هم با سگش اومد. صبر کردم اول اون بره تو فکر کرد ترسیدم گفت نترس بیا.

گفتم من؟ من عمرا از سگ بترسم گفت پس چرا چسبیدی به سقف؟

گفتم مرد عنکبوتیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Saman
Saman

این کوفت که آقايون به خانمشون میگن میدونین یعنی چی ؟

این کوفت که آقايون به خانمشون میگن میدونین یعنی چی ؟

ک : کل

و : وجودم

ف : فدای

ت : تو

اینو داشته باشین ، تا بریم رمز گشایی سایر کلمات آقايون...

ستاد روحیه بخشیدن به خانمها...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Saman
Saman

نامزدم انقدر داداش داشت که بعد جداییمون داداشاش با قمه ریخته

نامزدم انقدر داداش داشت که بعد جداییمون داداشاش با قمه ریخته بودن در خونمون

.

.

.

مادرم از پنجره نگاه کرد میگه پسرم پاشو هیئت قمه زنا اومدن دم خونمون

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Saman
Saman

ﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮﺕ ﺍﻭﻣﺪﻩ؟

ﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮﺕ ﺍﻭﻣﺪﻩ؟

ﻣﯿﮕﻪ :

ﺗﻮ ﻭﯾﻼﻣﻮﻥ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺍﻭﻣﺪﻡ، ﺭﻓﺘﻢ ﺍﺯ ﻣﺎﺯﺭﺍﺗﯿﻢ

ﺁﯾﻔﻮﻥ ﺷﺸﻤﻮ ﺑﺮﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺍﺯ ﺷﺎﻣﭙﺎﯾﻦ ﺧﻮﺭﺩﻧﻤﻮﻥ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﻡ .

ﭘﺎﻡ ﺳﺮ ﺧﻮﺭﺩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ ﺳﺮﻡ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﺑﻐﻞ ﻣﻴﺰ ﺑﯿﻠﯿﺎﺭﺩﻣﻮﻥ ﺷﮑﺴﺖ .

ﯾﻬﻮ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺳﺮ ﺭﺳﯿﺪ ﮔﻔﺖ :

ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕﻪ ﺫﻟﯿﻞ ﻣﺮﺩﻩ ﺗﻮ ﺻﻒ ﻧﺬﺭﯼ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺗﻮ ﺳﺮﺵ .....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Saman
Saman

یارو قبل نماز به پسرش میگه برو نون بخر

یارو قبل نماز به پسرش میگه برو نون بخر...

وسط نماز پسرش میپرسه چندتا بخرم...

باباش میگه:الثالث

میگه چی؟

باباش

میگه الثالث

میگه نمی فهمم چی میگی

باباش میزنه توگوشش

میگه دیونه وسط نماز که نمیتونم فارسی حرف بزنم"....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Saman
Saman

دکتر فشار خونتون رو دوازدهه!

دکتر

فشار خونتون رو دوازدهه!

بیمار

آقای دکتر! دوازه قدیم یا جدید!!!

این دیگه مصیبته!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Saman
Saman

مردی خواست زن دوم دزدکی بگیرد.می ره صحبتهایش رو میکنه میگه

مردی خواست زن دوم دزدکی بگیرد.می ره صحبتهایش رو میکنه میگه روز جمعه میام برا عقد.زن اول میفهمه.مرد شب جمعه شامش رو میخوره و میگیره میخوابه .صبح پا میشه بهترین لباسش رو می‌پوشه.بهترین عطرش رو میزنه.خواست بره بیرون زنش بهش میگه کجا .میگه من میخوام برم نماز جمعه دیر میام .زنش بهش میگه بیا بشین امروز دوشنبه است.من قرص خواب بهت دادم چهار روزه خوابیدی.اگه دوباره تکرار کنی.قرصی بهت میدم که وقتی پا شدی روز قیامته

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید