لحظه  بروز رسانی 
طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق
طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق

⚜️توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره عوارض طب سورنی و یا

 لینک
عوارض طب سورنی و یا امبدینگ صورت

⚜️توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره عوارض طب سورنی و یا امبدینگ صورت
@tebbe_soozani
دکتر سید جعفر محقق
دکتر طب سوزنی
مدرس امبدینگ
عضو رسمی انجمن علمی طب سوزنی
عضو فدراسیون جهانی طب سوزنی
.
📍 شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم

26414399
22904799

سوال و رزرو نوبت: t.me/soozaniran
تلگرام: t.me/tebbe_soozani
سایت طب سوزنی: soozaniran.com
.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق
طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق

⚜️توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی میزان تاثیرات طب سوزنی

 لینک
میزان تاثیرات طب سوزنی روی کاهش وزن و سایز

⚜️توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی میزان تاثیرات طب سوزنی روی کاهش وزن و سایز

@tebbe_soozani 📍شریعتی،روبروی مترو شریعتی،کوچه زرین،پلاک 31،واحد10 ☎️26414399-2290479
.
@tebbe_soozani
📍 شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم

26414399
22904799

سوال و رزرو نوبت: t.me/soozaniran

سایت طب سوزنی: soozaniran.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق
طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق

⚜️توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره میزان تاثیرات طب سوزنی روی

 لینک
میزان تاثیرات طب سوزنی روی صورت

⚜️توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره میزان تاثیرات طب سوزنی روی صورت
@tebbe_soozani
دکتر سید جعفر محقق
دکتر طب سوزنی
مدرس امبدینگ
عضو رسمی انجمن علمی طب سوزنی
عضو فدراسیون جهانی طب سوزنی
.
📍 شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم

26414399
22904799

سوال و رزرو نوبت: t.me/soozaniran
تلگرام: t.me/tebbe_soozani
سایت طب سوزنی: soozaniran.com
.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق
طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق

⚜️توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره میزان ماندگاری زیبایی، پس از

 لینک
ماندگاری زیبایی، پس از درمان با طب سوزنی چقدر است؟

⚜️توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره میزان ماندگاری زیبایی، پس از درمان با طب سوزنی چقدر است؟
@tebbe_soozani
دکتر سید جعفر محقق
دکتر طب سوزنی
مدرس امبدینگ
عضو رسمی انجمن علمی طب سوزنی
عضو فدراسیون جهانی طب سوزنی
.
📍 شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم

26414399
22904799

سوال و رزرو نوبت: t.me/soozaniran
تلگرام: t.me/tebbe_soozani
سایت طب سوزنی: soozaniran.com
.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق
طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق

⚜️توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره اینکه روش درمانی امبدینگ در

 لینک
روش درمانی امبدینگ در چه مواردی مورد استفاده قرار می گیرد؟

⚜️توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره اینکه روش درمانی امبدینگ در چه مواردی مورد استفاده قرار می گیرد؟

@tebbe_soozani
دکتر سید جعفر محقق
دکتر طب سوزنی
مدرس امبدینگ
عضو رسمی انجمن علمی طب سوزنی
عضو فدراسیون جهانی طب سوزنی
.
📍 شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم

26414399
22904799

سوال و رزرو نوبت: t.me/soozaniran
تلگرام: t.me/tebbe_soozani
سایت طب سوزنی: soozaniran.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق
طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق

⚜️توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره اینکه دانه های کاشته شده

 لینک
دانه های کاشته شده در لاله ی گوش چیست؟

⚜️توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره اینکه دانه های کاشته شده در لاله ی گوش چیست؟
@tebbe_soozani
دکتر سید جعفر محقق
دکتر طب سوزنی
مدرس امبدینگ
عضو رسمی انجمن علمی طب سوزنی
عضو فدراسیون جهانی طب سوزنی
.
📍 شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم

26414399
22904799

سوال و رزرو نوبت: t.me/soozaniran
تلگرام: t.me/tebbe_soozani
سایت طب سوزنی: soozaniran.com
.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق
طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق

⚜️توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره تاثیرات طب سوزنی برای فرم

 لینک
تاثیرات طب سوزنی برای فرم دهی سینه و باسن

⚜️توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره تاثیرات طب سوزنی برای فرم دهی سینه و باسن
@tebbe_soozani
دکتر سید جعفر محقق
دکتر طب سوزنی
مدرس امبدینگ
عضو رسمی انجمن علمی طب سوزنی
عضو فدراسیون جهانی طب سوزنی
.
📍 شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم

26414399
22904799

سوال و رزرو نوبت: t.me/soozaniran
تلگرام: t.me/tebbe_soozani
سایت طب سوزنی: soozaniran.com
.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق
طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق

⚜️توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی روشن شدن پوست به

 لینک
روشن شدن پوست به روش میکرونیدلینگ

⚜️توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی روشن شدن پوست به روش میکرونیدلینگ

@tebbe_soozani
دکتر سید جعفر محقق
دکتر طب سوزنی
مدرس امبدینگ
عضو رسمی انجمن علمی طب سوزنی
عضو فدراسیون جهانی طب سوزنی
.
📍 شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم

26414399
22904799

سوال و رزرو نوبت: t.me/soozaniran
تلگرام: t.me/tebbe_soozani
سایت طب سوزنی: soozaniran.com
.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق
طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق

⚜️توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره تعداد جلسات طب سوزنی و

 لینک
تعداد جلسات طب سوزنی و امبدینگ برای فرم دهی سینه و باسن

⚜️توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره تعداد جلسات طب سوزنی و امبدینگ برای فرم دهی سینه و باسن
@tebbe_soozani
دکتر سید جعفر محقق
دکتر طب سوزنی
مدرس امبدینگ
عضو رسمی انجمن علمی طب سوزنی
عضو فدراسیون جهانی طب سوزنی
.
📍 شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم

26414399
22904799

سوال و رزرو نوبت: t.me/soozaniran
تلگرام: t.me/tebbe_soozani
سایت طب سوزنی: soozaniran.com
.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق
طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق

⚜️توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره تعداد جلسات طب سوزنی و

 لینک
تعداد جلسات طب سوزنی و امبدینگ برای زیبایی صورت

⚜️توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره تعداد جلسات طب سوزنی و امبدینگ برای زیبایی صورت
@tebbe_soozani
دکتر سید جعفر محقق
دکتر طب سوزنی
مدرس امبدینگ
عضو رسمی انجمن علمی طب سوزنی
عضو فدراسیون جهانی طب سوزنی
.
📍 شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم

26414399
22904799

سوال و رزرو نوبت: t.me/soozaniran
تلگرام: t.me/tebbe_soozani
سایت طب سوزنی: soozaniran.com
.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید