لحظه  بروز رسانی 
soren-sayadi
soren-sayadi

یابیا باهم در آمیزیم و می در ساغر اندازیم. فلک

یابیا باهم در آمیزیم و می در ساغر اندازیم. فلک

یابیا باهم در آمیزیم و می در ساغر اندازیم.
فلک را سخت بشکافیم و بنیادش بر اندازیم .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
soren-sayadi
soren-sayadi

همه به عشق نیازمندند جز من که ترجیح میدم

همه به عشق نیازمندند جز من که ترجیح میدم

همه به عشق نیازمندند جز من که ترجیح میدم
هیچگاه عاشق نباشم .

مشاهده همه ی 2 نظر
soren-sayadi
soren-sayadi

دیوانه وار دوستش دارم آن کسی که هیچگاه کنارم نیست

دیوانه وار دوستش دارم آن کسی که هیچگاه کنارم نیست .
نفسم تنگه براش بیشتر از دلم که همیشه دلتنگی میکنه برای دیدنش .
افسوس که نیست .

مشاهده همه ی 3 نظر