لحظه  بروز رسانی 
سروش
سروش

بالاخره موقع رفتن به دانشگاه شد. خداحافظ دبیرستان و سلام بر

بالاخره موقع رفتن به دانشگاه شد. خداحافظ دبیرستان و سلام بر

بالاخره موقع رفتن به دانشگاه شد. خداحافظ دبیرستان و سلام بر تو ای دانشگاه به امید موفقت و خوشبختی برای همه ایرانیان ، فصلی دیگر شروع شد به امید موفقت و بهروزی

مشاهده همه ی 9 نظر
سروش
سروش

بالاخره موقع رفتن به دانشگاه شد. خداحافظ دبیرستان و سلام بر

بالاخره موقع رفتن به دانشگاه شد. خداحافظ دبیرستان و سلام بر

بالاخره موقع رفتن به دانشگاه شد. خداحافظ دبیرستان و سلام بر تو ای دانشگاه به امید موفقت و خوشبختی برای همه ایرانیان ، فصلی دیگر شروع شد به امید موفقت و بهروزی

مشاهده همه ی 3 نظر
سروش
سروش

بالاخره موقع رفتن به دانشگاه شد. خداحافظ دبیرستان و سلام بر

بالاخره موقع رفتن به دانشگاه شد. خداحافظ دبیرستان و سلام بر

بالاخره موقع رفتن به دانشگاه شد. خداحافظ دبیرستان و سلام بر تو ای دانشگاه به امید موفقت و خوشبختی برای همه ایرانیان ، فصلی دیگر شروع شد به امید موفقت و بهروزی

مشاهده همه ی 7 نظر
سروش
سروش

کنکور 96 صبح پنج شنبه 15 تیر به اتفاق پدر

کنکور 96 صبح پنج شنبه 15 تیر به اتفاق پدر

کنکور 96

صبح پنج شنبه 15 تیر به اتفاق پدر و مادرم برای شرکت در کنکور سال 1396 عازم خیابان کارگر شمالی ، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تهران شدیم، وقتی به خیابان کارگر رسیدیم ترافیک زیادی بود معلوم بود که این بخاطر همین آزمون سراسری است جمعیت زیادی از زن و مرد و داوطبان جوان پشت درهای دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تهران منتظر باز شدن درهای دانشکده بودند ، صحنه های جذاب و دیدنی را می شد، دید ، عده ای از مادران در حال خواندن دعا از روی مفاتیح و عده ای در حال ذکر و عده ای هم با ظرف کوچک آبی که بقول خودشان دعا بر آن خونده بودند هرچند گاهی آب به سر و صورت فرزندشان می پاشیدند. خلاصه در دانشگده باز شد و در حالی که ضربان قلم به شدت می تپید با بدرقه والدین برای نبرد با آزمون 96 وارد محل آزمون شدم.

برخی سوالات سخت ، برخی خوب و برخی متوسط بودند به هرحال سعی کردم تا آخرین دقایق تلاش رو بکنم انشالله آنچه صلاح من است رغم بخورد.


آزمون بعدیم مربوط به زبانهای خارجی بود که بعدظهر روز جمعه ساعت 3 در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد و تا ساعت 6 و نیم بعداز ظهر ادامه داشت در اینجا نیز والدین با شور و شوق فرزندان خود را بدرقه می کردند و در آفتاب سوزان بعدظهر جمعه تا ساعتهای پایانی منتظر ماندند انشالله که خداوند آنچه به صلاح است نصیب نماید.

مشاهده همه ی 2 نظر
سروش
سروش

کنکور 96 صبح پنج شنبه 15 تیر به اتفاق پدر

کنکور 96
صبح پنج شنبه 15 تیر به اتفاق پدر و مادرم برای شرکت در کنکور سال 1396 عازم خیابان کارگر شمالی ، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تهران شدیم، وقتی به خیابان کارگر رسیدیم ترافیک زیادی بود معلوم بود که این بخاطر همین آزمون سراسری است جمعیت زیادی از زن و مرد و داوطبان جوان پشت درهای دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تهران منتظر باز شدن درهای دانشکده بودند ، صحنه های جذاب و دیدنی را می شد، دید ، عده ای از مادران در حال خواندن دعا از روی مفاتیح و عده ای در حال ذکر و عده ای هم با ظرف کوچک آبی که بقول خودشان دعا بر آن خونده بودند هرچند گاهی آب به سر و صورت فرزندشان می پاشیدند. خلاصه در دانشگده باز شد و در حالی که ضربان قلم به شدت می تپید با بدرقه والدین برای نبرد با آزمون 96 وارد محل آزمون شدم.
برخی سوالات سخت ، برخی خوب و برخی متوسط بودند به هرحال سعی کردم تا آخرین دقایق تلاش رو بکنم انشالله آنچه صلاح من است رغم بخورد.

آزمون بعدیم مربوط به زبانهای خارجی بود که بعدظهر روز جمعه ساعت 3 در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد و تا ساعت 6 و نیم بعداز ظهر ادامه داشت در اینجا نیز والدین با شور و شوق فرزندان خود را بدرقه می کردند و در آفتاب سوزان بعدظهر جمعه تا ساعتهای پایانی منتظر ماندند انشالله که خداوند آنچه به صلاح است نصیب نماید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سروش
سروش

کنکور 96 صبح پنج شنبه 15 تیر به اتفاق پدر

کنکور 96
صبح پنج شنبه 15 تیر به اتفاق پدر و مادرم برای شرکت در کنکور سال 1396 عازم خیابان کارگر شمالی ، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تهران شدیم، وقتی به خیابان کارگر رسیدیم ترافیک زیادی بود معلوم بود که این بخاطر همین آزمون سراسری است جمعیت زیادی از زن و مرد و داوطبان جوان پشت درهای دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تهران منتظر باز شدن درهای دانشکده بودند ، صحنه های جذاب و دیدنی را می شد، دید ، عده ای از مادران در حال خواندن دعا از روی مفاتیح و عده ای در حال ذکر و عده ای هم با ظرف کوچک آبی که بقول خودشان دعا بر آن خونده بودند هرچند گاهی آب به سر و صورت فرزندشان می پاشیدند. خلاصه در دانشگده باز شد و در حالی که ضربان قلم به شدت می تپید با بدرقه والدین برای نبرد با آزمون 96 وارد محل آزمون شدم.
برخی سوالات سخت ، برخی خوب و برخی متوسط بودند به هرحال سعی کردم تا آخرین دقایق تلاش رو بکنم انشالله آنچه صلاح من است رغم بخورد.

آزمون بعدیم مربوط به زبانهای خارجی بود که بعدظهر روز جمعه ساعت 3 در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد و تا ساعت 6 و نیم بعداز ظهر ادامه داشت در اینجا نیز والدین با شور و شوق فرزندان خود را بدرقه می کردند و در آفتاب سوزان بعدظهر جمعه تا ساعتهای پایانی منتظر ماندند انشالله که خداوند آنچه به صلاح است نصیب نماید.

مشاهده همه ی 1 نظر
سروش
سروش

کنکور 96 صبح پنج شنبه 15 تیر به اتفاق پدر

کنکور 96 صبح پنج شنبه 15 تیر به اتفاق پدر

کنکور 96

صبح پنج شنبه 15 تیر به اتفاق پدر و مادرم برای شرکت در کنکور سال 1396 عازم خیابان کارگر شمالی ، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تهران شدیم، وقتی به خیابان کارگر رسیدیم ترافیک زیادی بود معلوم بود که این بخاطر همین آزمون سراسری است جمعیت زیادی از زن و مرد و داوطبان جوان پشت درهای دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تهران منتظر باز شدن درهای دانشکده بودند ، صحنه های جذاب و دیدنی را می شد، دید ، عده ای از مادران در حال خواندن دعا از روی مفاتیح و عده ای در حال ذکر و عده ای هم با ظرف کوچک آبی که بقول خودشان دعا بر آن خونده بودند هرچند گاهی آب به سر و صورت فرزندشان می پاشیدند. خلاصه در دانشگده باز شد و در حالی که ضربان قلم به شدت می تپید با بدرقه والدین برای نبرد با آزمون 96 وارد محل آزمون شدم.

برخی سوالات سخت ، برخی خوب و برخی متوسط بودند به هرحال سعی کردم تا آخرین دقایق تلاش رو بکنم انشالله آنچه صلاح من است رغم بخورد.


آزمون بعدیم مربوط به زبانهای خارجی بود که بعدظهر روز جمعه ساعت 3 در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد و تا ساعت 6 و نیم بعداز ظهر ادامه داشت در اینجا نیز والدین با شور و شوق فرزندان خود را بدرقه می کردند و در آفتاب سوزان بعدظهر جمعه تا ساعتهای پایانی منتظر ماندند انشالله که خداوند آنچه به صلاح است نصیب نماید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سروش
سروش

کنکور 96 صبح پنج شنبه 15 تیر به اتفاق پدر

کنکور 96 صبح پنج شنبه 15 تیر به اتفاق پدر

کنکور 96


صبح پنج شنبه 15 تیر به اتفاق پدر و مادرم برای شرکت در کنکور سال 1396 عازم خیابان کارگر شمالی ، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تهران شدیم، وقتی به خیابان کارگر رسیدیم ترافیک زیادی بود معلوم بود که این بخاطر همین آزمون سراسری است جمعیت زیادی از زن و مرد و داوطبان جوان پشت درهای دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تهران منتظر باز شدن درهای دانشکده بودند ، صحنه های جذاب و دیدنی را می شد، دید ، عده ای از مادران در حال خواندن دعا از روی مفاتیح و عده ای در حال ذکر و عده ای هم با ظرف کوچک آبی که بقول خودشان دعا بر آن خونده بودند هرچند گاهی آب به سر و صورت فرزندشان می پاشیدند. خلاصه در دانشگده باز شد و در حالی که ضربان قلم به شدت می تپید با بدرقه والدین برای نبرد با آزمون 96 وارد محل آزمون شدم.


برخی سوالات سخت ، برخی خوب و برخی متوسط بودند به هرحال سعی کردم تا آخرین دقایق تلاش رو بکنم انشالله آنچه صلاح من است رغم بخورد.آزمون بعدیم مربوط به زبانهای خارجی بود که بعدظهر روز جمعه ساعت 3 در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد و تا ساعت 6 و نیم بعداز ظهر ادامه داشت در اینجا نیز والدین با شور و شوق فرزندان خود را بدرقه می کردند و در آفتاب سوزان بعدظهر جمعه تا ساعتهای پایانی منتظر ماندند انشالله که خداوند آنچه به صلاح است نصیب نماید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سروش
سروش

کنکور 96 صبح پنج شنبه 15 تیر به اتفاق پدر

کنکور 96
صبح پنج شنبه 15 تیر به اتفاق پدر و مادرم برای شرکت در کنکور سال 1396 عازم خیابان کارگر شمالی ، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تهران شدیم، وقتی به خیابان کارگر رسیدیم ترافیک زیادی بود معلوم بود که این بخاطر همین آزمون سراسری است جمعیت زیادی از زن و مرد و داوطبان جوان پشت درهای دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تهران منتظر باز شدن درهای دانشکده بودند ، صحنه های جذاب و دیدنی را می شد، دید ، عده ای از مادران در حال خواندن دعا از روی مفاتیح و عده ای در حال ذکر و عده ای هم با ظرف کوچک آبی که بقول خودشان دعا بر آن خونده بودند هرچند گاهی آب به سر و صورت فرزندشان می پاشیدند. خلاصه در دانشگده باز شد و در حالی که ضربان قلم به شدت می تپید با بدرقه والدین برای نبرد با آزمون 96 وارد محل آزمون شدم.
برخی سوالات سخت ، برخی خوب و برخی متوسط بودند به هرحال سعی کردم تا آخرین دقایق تلاش رو بکنم انشالله آنچه صلاح من است رغم بخورد.

آزمون بعدیم مربوط به زبانهای خارجی بود که بعدظهر روز جمعه ساعت 3 در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد و تا ساعت 6 و نیم بعداز ظهر ادامه داشت در اینجا نیز والدین با شور و شوق فرزندان خود را بدرقه می کردند و در آفتاب سوزان بعدظهر جمعه تا ساعتهای پایانی منتظر ماندند انشالله که خداوند آنچه به صلاح است نصیب نماید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سروش
سروش

کنکور 96 صبح پنج شنبه 15 تیر به اتفاق پدر

کنکور 96
صبح پنج شنبه 15 تیر به اتفاق پدر و مادرم برای شرکت در کنکور سال 1396 عازم خیابان کارگر شمالی ، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تهران شدیم، وقتی به خیابان کارگر رسیدیم ترافیک زیادی بود معلوم بود که این بخاطر همین آزمون سراسری است جمعیت زیادی از زن و مرد و داوطبان جوان پشت درهای دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تهران منتظر باز شدن درهای دانشکده بودند ، صحنه های جذاب و دیدنی را می شد، دید ، عده ای از مادران در حال خواندن دعا از روی مفاتیح و عده ای در حال ذکر و عده ای هم با ظرف کوچک آبی که بقول خودشان دعا بر آن خونده بودند هرچند گاهی آب به سر و صورت فرزندشان می پاشیدند. خلاصه در دانشگده باز شد و در حالی که ضربان قلم به شدت می تپید با بدرقه والدین برای نبرد با آزمون 96 وارد محل آزمون شدم.
برخی سوالات سخت ، برخی خوب و برخی متوسط بودند به هرحال سعی کردم تا آخرین دقایق تلاش رو بکنم انشالله آنچه صلاح من است رغم بخورد.

آزمون بعدیم مربوط به زبانهای خارجی بود که بعدظهر روز جمعه ساعت 3 در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد و تا ساعت 6 و نیم بعداز ظهر ادامه داشت در اینجا نیز والدین با شور و شوق فرزندان خود را بدرقه می کردند و در آفتاب سوزان بعدظهر جمعه تا ساعتهای پایانی منتظر ماندند انشالله که خداوند آنچه به صلاح است نصیب نماید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید