لحظه  بروز رسانی 
arash
عاشقعاشق
arash

وقتی کسی در کنارت هست،خوب نگاهش کن به تمام جزئیاتش. به

وقتی کسی در کنارت هست،خوب نگاهش کن
به تمام جزئیاتش...
به لبخند بین حرف هایش..
به سبک ادای کلماتش،
به شیوه ی راه رفتنش،نشستنش..
به چشم هاش خیره شو..
دستهایش را به حافظه ات بسپار...
گاهی آدم ها انقد سریع میروند،که حسرت یک نگاه سرسری را هم به دلت میگذارند

1451036676916939_large.jpg

مشاهده همه ی 6 نظر
arash
عاشقعاشق
arash

تکراری شده ایم من و شعر هایم. تو و غرورت. این

تکراری شده ایم
من و شعر هایم...
تو و غرورت...
این شهر و این هیاهو...
بیا و تنوعی ایجاد کن
مثلا،
همین امروز،
فقط همین امروز،
دوستم داشته باش.....

1449998411929551_large.jpg


مشاهده همه ی 8 نظر
arash
عاشقعاشق
arash

من و معشوقه ی درونم یک زن در قالب یک مرد

من و معشوقه ی درونم

یک زن در قالب یک مرد
یک مرد در قالب یک زن
یک حس
یک احساس غریب عاشقانه
یک دل که نجوایش غزل است و حس ترانه
من ، او
هردو در یک قالب
هردو من زن او مرد
جسمم زن حسم مرد
همچنان دونده
همچنان گریزان

من دلباخته
او همیشه ساخته
من باخته
و او همیشه تاخته
من پشت به او
او پشت من
من معشوقه ی دیگری
و او همیشه عاشق من
من گریزان از او
او هراسان از من
من بدهکار ه او
او طلبکار ز من
او همیشه اشک بر چشم دارد
او همیشه اشک بر چشم دارد

1449997417959206_large.jpg

مشاهده همه ی 5 نظر
arash
عاشقعاشق
arash

تو راحس میکنم هردم که با چشمان زیبایت مرا دیوانه ام

تو راحس میکنم هردم
که با چشمان زیبایت مرا دیوانه ام کردی...
من از شوق تماشایت...
نگاه از تو نمیگیرم....
تو زیباتر نگاهم میکنی اینبار....
ولی...افسوس...این رویاست....
تمام آنچه حس کردم،تمام آنچه میدیدم....
تو با من مهربان بودی...
واین رویا چه زیبا بود....
ولی.... افسوس.... که رویا بود....

1449816975590254_large.jpg


مشاهده همه ی 10 نظر
arash
عاشقعاشق
arash

ما ه عسل عشقت.  شو کرانی بودکه  تقدیردرجام می

ما ه عسل عشقت.

 شو کرانی بودکه

 تقدیردرجام می عشقم ریخت

 ومن بخا طر تو هر روز جرعه... جرعه..

 سر میکشم...

مشاهده همه ی 4 نظر
arash
عاشقعاشق
arash

وقتی از تفرقه بر می گردی تق تق گام تو بر

وقتی از تفرقه بر می گردی

تق تق گام تو بر سنگ چه آوای خوشی ست

کاش این آمدنت

تا ابدیت می رفت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
arash
عاشقعاشق
arash

آرام تویی که نروی هیچ ز یادم آشفته منم قاصدک رفته

آرام تویی که نروی هیچ ز یادم

آشفته منم قاصدک رفته به بادم
تو ماهی و مهری و منم اول پاییز
ای عید امیدم به بهاران تو شادم

مشاهده همه ی 7 نظر