افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
باختم ولی از اول میسازم
شادشاد
باختم ولی از اول میسازم
دلم گرفته
اینبار دلگیر نیستم از ادما
از خدا
اینبار دلم گرفته از خودم
از دلم
تا دیروز انتظار داشتم اطرافیانم بفهمننم
تازه الان فهمیدم ک خودمم خودمو نمیفهمم
از تلاطمای تو وجودم متنفرم
از گیر کردن بین دو حس عشق و تنفر دیگه داره حالم بهم میخوره
خدایااا این همه دنیات ساز زد من رقصیدم
در گوش دنیات بگو بذار ی بار جدایی رو تجربه کنه
این همه تو تنهاش کردی بذار خودش ی بار تنهایی رو با انتخاب خودش بدست بیاره
مشاهده همه ی 70 نظر
باختم ولی از اول میسازم
شادشاد
باختم ولی از اول میسازم
گاهــے چقدر دلم یك رفیق شش دانگ میخواهــد...
كسے كهـ بهـ دور از جنسیت هــمراهــت باشد،
مذكر و مونث فرقی ندارد...
فقط كسے باشد كهـ بفهــمد حالت را...
بتوانے بهـ دور از حاشیهـ و ترس از هــر چیزی،
تا نا كجا آبادهـ زندگی بروی..
اگر كمی حد دوستے هــاے معمولے خود را می دانستیم؛
كمے دندان بهـ جگر می گذاشتیم و احساساتمان را بیان نمی كردیم
حال قضیهـ فرق مے كرد و بهــترین هــاے زندگیمان را هــنوز هــم كنار خود داشتیم!
می توانستیم تا سالیان دراز از دیدن حالشان؛حالمان جان بگیرد
می توانستیم
بهـ جاے خاطراتِ تلخ ؛
زندگے را پراز خاطراتِ شیرین و دوست داشتنے كنیم..
مگر چهـ میشود كهـ پاے عشق را وسط نكشید؟!
هــمهـ چیز كهـ نباید بهـ عشق ختم شود...
بعضی دوستی هــا باید ناب بمانند...
خالصِ خالص....


بیاین کانالم عضو بشین{-117-}{-117-}{-109-}

 لینک
مشاهده همه ی 8 نظر
باختم ولی از اول میسازم
شادشاد
باختم ولی از اول میسازم
گاهی بعضـــــــی حـــرف هارا بایـــــــد نوشتــــــــــ
نه برای اینکـــــــه بقیهـــــــــ بخوننـــــــــ و بگنـــــ عالیه
برایـــــــــ اینکه خفهـــــــــ نشی 
همینـــــــــ...
مشاهده همه ی 2 نظر
باختم ولی از اول میسازم
شادشاد
باختم ولی از اول میسازم
1484075208335758.jpg
مشاهده همه ی 6 نظر
باختم ولی از اول میسازم
شادشاد
باختم ولی از اول میسازم
اصلـــا همیـــن حـــال و . . .
همیـــن روز و . . .
همیـــن ســاعـــت . . .
اصلــا بـــه شبهـــای بــدونِ بــودنـــت . . .
لعنــــت . . .

مشاهده همه ی 2 نظر
باختم ولی از اول میسازم
شادشاد
باختم ولی از اول میسازم
گاهی دلـــــــــــــــــــــــم می گیرد 
از آدم هایی که در پس نگاه سردشان

با لبخندی گرم فریبت می دهند
 
دلم میگیرد از خورشیدی که گرم نمی کند
......و نوری که تاریکی می دهد
ازکلماتی که
چون شیرینی افسانه ها فریبت می دهند
دلم می گیرد
از سردی
چندش آور دستی که دستت را می فشارد
و نگاهی که
به توست و 
هیچ وقت تو را نمی بیند
مشاهده همه ی 4 نظر
باختم ولی از اول میسازم
شادشاد
باختم ولی از اول میسازم
گاهی ادم رفته را 
حتی یک بار هم نباید دوباره دید...
دیدنش عشق ک تازه نمیکند هیچ
حیرت میکنی 
ایا این تو بودی ک دوستش داشتی....؟؟؟؟!!!
مشاهده همه ی 19 نظر
باختم ولی از اول میسازم
شادشاد
باختم ولی از اول میسازم
قرار نیست من بنویسم و تو بخوانی
حتی قرار نیست که بفهمی من بخاطر تو نوشته ام
فقط قرار است دلم آرام بگیرد 
که نمی‌گیرد....
مشاهده همه ی 24 نظر
باختم ولی از اول میسازم
شادشاد
باختم ولی از اول میسازم
خیلی سخته براش کلی حرف داشته باشی 
ولی
خودشو نداشته باشی..
مشاهده همه ی 2 نظر
باختم ولی از اول میسازم
شادشاد
باختم ولی از اول میسازم
بعضی وقتا یکیو دوست داری ولی شرایط یه جوریه...
که هیچ وقت نمیشه بهم برسین...
اون وقته که مجبوری خودتو کم کم دور کنی...سرد شی
حاضری خودت اذیت بشی
حاضری خودت تنهایی همه درد هارو تحمل کنی
تا اونی که دوسش داری اذیت نشه...
مجبوری بهش بگی دیگه دوست ندارم دیگه نمی خوامت
گفتن این حرفا خیلی سخته قلبتو ب درد میاره ولی طرفت هیچی نمی‌دونه فقط بهت میگه نامرد...
کاش می فهمیدیم همیشه اونی که می‌ره نامرد نیست...
مشاهده همه ی 7 نظر