لحظه  بروز رسانی 
mah banooo
قبراققبراق
mah banooo

عشـــــــــــق اری انـــ واژه ایی کـز ازل بـوده به لـب

عشـــــــــــق
اری انـــ واژه ایی کـز ازل بـوده به لـب
وَه چه سرمسـت کـند ادمـیان را ایـن حـس
نـاب و خـاص و شیـرین
یـاد اری ان شـب
در دل بـاران را...
بـوسـه ایی با طعـم جـنون بـر لـب را
گـرمی اغـوشت
وه چه مـست میکـند ایـن عِطر تنت
دلِ دیوانه یِ مجـنونِ مـرا
دسـت در دسـت بودیم
شـاد بودیـم،سـرخوش
گم گشـت صدای خنـده هامان در دل ایـن بـاران
واژه واژه سخنـت گشـت بهتـرین لالایی
لرزه افـتاد به تنـم
سردی ان شبـو گرمیه هـرم نفس هایت
چشـم تر و مستـو خمـارت
با دلـم غوغـا کــرد
غرق اغـوشت بودم
که بهـ ناگـه رسیـد وقـت وداع
وز همان لحظه و ساعـت گشـت دلـم بهـر طو تنـگ
هر دو چشـمم شد خیـس
بغـض هم شـدمهمـان گلو
تـو رفتیـو منم خیـره به تـو

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 3 نظر
mah banooo
قبراققبراق
mah banooo

تو میروی و مـن انقـدر شدمـ خـود ساختهـ کهـ بهـ

تو میروی و مـن انقـدر شدمـ خـود ساختهـ
کهـ بهـ یکـ بارهـ حذفـ میکنمتــ از زندگیمـ
نهـ دگر هیـچ وقتـ از اینــ روزها یاد نخواهمـ کـرد از تـو و انــ شبها
نکنمـ یـاد از انــ بوسهـ ی هوسـ انگیـزتــ
خستهـ گشتمـ از ایـن سادگیمـ
دلـ سپردمـ کهـ شکستـ
همهـ عمرمـ بهـ فنـا
سنگـ میشومـ و مغـرور هماننـد همینـ مردمـ شهـر
تـو شـدی باعثـ ایـن همهـ تغییـر درمـن
یـاد گرفتمـ در اینــ دورانــ کهـ سادهـ باشیـ میشویـ طعمهـ ی شهـر
دلـ سپردنــ کهـ چقـدر مسخرهـ استـ
سنگـ باشـ و سختــ باشـ و مغـرور
تا نبـازی در اینــ عرصهـ تنگـ
منـ دگـر سنگـ شدمـ سختـ شدمـ همـ مغـرور
و نخواهمـ کهـ کسیـ باشـد در اینــ حلقهـ ی تنهـاییـ منــ
گرگـ بودنـ چهـ لذتـ دارد
ارتشـ یکـ نفرهـ باشـ کهـ حرمتــ دارد
نگذار باشـد منتــ هیچـ کسـ بهـ سرتــ
تا حرمتتــ حفظـ شـود
قدرتتـ هم افزونــ
بیخیالـ همهـ ی مردمـ شهـر
تو بمانیـ تنـها بهتـر استـ از بـودن با تن ها.......
دل نوشته ایی از خودم امیدوارم خوشتون بیاد

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 40 نظر
mah banooo
قبراققبراق
mah banooo

تا که هیزم ها بدست عده ای شر گر گرفت

تا که هیزم ها بدست عده ای شر گر گرفت

تا که هیزم ها بدست عده ای شر گر گرفت
کم کم آتش شد مهیا بعد آن در گر گرفت
پشت در بود و به پهلو تکیه بر آن داده بود
آتش در شعله زد یکباره معجر گر گرفت

شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) تسلیت باد

مشاهده همه ی 13 نظر
mah banooo
قبراققبراق
mah banooo

و چقدر این دست سنگین بود! قرن ها از ماجرای

و چقدر این دست سنگین بود! قرن ها از ماجرای

و چقدر این دست سنگین بود!
قرن ها از ماجرای کوچه می گذرد ، ولی گوش شیعه هنوز درد میکند!!!!!!!ا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mah banooo
قبراققبراق
mah banooo

دارد دل و دین میبرد از شهر شمیمی افتاده نخ

دارد دل و دین میبرد از شهر شمیمی افتاده نخ

دارد دل و دین میبرد از شهر شمیمی
افتاده نخ چادر او دست نسیمی
درخانه ی زهرا همه معراج نشین اند
انجاکه به جز چادراو نیست گلیمی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mah banooo
قبراققبراق
mah banooo

السلام علیک یا فاطمه الزهرا

السلام علیک یا فاطمه الزهرا

السلام علیک یا فاطمه الزهرا

مشاهده همه ی 2 نظر
mah banooo
قبراققبراق
mah banooo
پست شماره 317929099 از mah banooo

{-w67-}

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 10 نظر
mah banooo
قبراققبراق
mah banooo
پست شماره 317927120 از mah banooo

{-w4-}

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 15 نظر
mah banooo
قبراققبراق
mah banooo
پست شماره 317925950 از mah banooo

{-w4-}

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 55 نظر