لحظه  بروز رسانی 
ارشام
خوشتیپخوشتیپ
ارشام

نمیخواستم از تو جدا شم تو گلی توی

نمیخواستم از تو جدا شم

تو گلی توی گلخونه بودی
گلی دیدی که آخرشم مرد

توی دنیام گم شده بودی
گلی تو بگو من نباشم کی

کی میذاره تو رو روی چشماش
کی میریزه آب پای جونت

کی میذاره تو رو جلو آفتاب
گلی میترسم که

پژمرده شی بمیری و بری
گلی اگه خاری بره

باز تو تنت میمیرم منه کولی
گلی بیا خاکت میشم

ساکت میشم تا از پیشم نری
کلی دعا میکنم بارون بیاد روی سرت گلی

لالای لای لای لالای

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ارشام
خوشتیپخوشتیپ
ارشام
پست شماره 318525608 از ارشام

....

مشاهده همه ی 9 نظر
ارشام
خوشتیپخوشتیپ
ارشام
یلداتون مبارک

یلداتون مبارک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ارشام
خوشتیپخوشتیپ
ارشام
پست شماره 317642977 از ارشام

...

مشاهده همه ی 6 نظر
ارشام
خوشتیپخوشتیپ
ارشام
پست شماره 317640552 از ارشام

..

مشاهده همه ی 1 نظر