لحظه  بروز رسانی 
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ Narges╤───
ناراحتناراحت
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ Narges╤───

  کم طاقتی عادت آن روزهایت بود           این 

کم طاقتی عادت آن روزهایت بود

 

        این روزها برای گرفتن خبری از من

 

                 عجب صـــــــــــــــــــــبور شده ای ...!

 


مشاهده همه ی 2 نظر
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ Narges╤───
ناراحتناراحت
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ Narges╤───

یک روز او هم معنای بی محلی را میفهمد

بی محلی

یک روز او هم معنای بی محلی را میفهمد...

 

           بگذار حـــــــــال با هم محلیش خوش باشد...


مشاهده همه ی 2 نظر
// mory //
ولخرجولخرج
// mory //

مشاهده همه ی 1 نظر