لحظه  بروز رسانی 
stireh naderi
خوشتیپخوشتیپ
stireh naderi

دوست داشتن یک موجود در این است که  پیر شدن با

دوست داشتن یک موجود در این است که  پیر شدن با او را بپذیریم . . .
(آلبر کامو){-35-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
stireh naderi
خوشتیپخوشتیپ
stireh naderi

بهشت و دوزخ ما در این جهان ، در دستان خود ماست . نیکی

بهشت و دوزخ ما در این جهان ، در دستان خود ماست . نیکی

بهشت و دوزخ ما در این جهان ،
در دستان خود ماست ...
نیکی پاسخ نیکی است ،
و بدی سزای بدی ...
نتیجه زندگی ما ،
حاصل اعمال ماست ... !


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
stireh naderi
خوشتیپخوشتیپ
stireh naderi

یافتن میلیون ها دوست معجزه نیست معجزه این است که یک

یافتن میلیون ها دوست معجزه نیست

معجزه این است که یک دوستی پیدا کنی که توی میلیون ها راه 

با تو بمونه{-61-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
stireh naderi
خوشتیپخوشتیپ
stireh naderi

هر عمل کز خیر و شر آزاد سر میزند ان عمل

{-74-}
هر عمل کز خیر و شر آزاد سر میزند

ان عمل مزدش روزی پشت در

در میزند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
stireh naderi
خوشتیپخوشتیپ
stireh naderi

سنگینی باری که خدا بر دوش ما میذاره اون قدری نیست

سنگینی باری که خدا بر دوش ما میذاره اون قدری نیست

که کمرمونو خم کنه

اون قدریه که مارو برای دعا کردن به زانو دربیاره{-35-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
stireh naderi
خوشتیپخوشتیپ
stireh naderi

دنیا مانند جاده ای است منو تو مسافراشیم قدر امروز رو

دنیا مانند جاده ای است

منو تو مسافراشیم

قدر امروز رو بدون

شاید فردا نباشیم {-122-}

مشاهده همه ی 1 نظر
stireh naderi
خوشتیپخوشتیپ
stireh naderi

در انتظار دیدنت به دشت غم نشسته ام  رها مکن دل

در انتظار دیدنت به دشت غم نشسته ام 


رها مکن دل مرا بیا که دل شکسته ام{-109-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید