لحظه  بروز رسانی 
sunup*( کاشی زاده )
آروم و عادیآروم و عادی
sunup*( کاشی زاده )

مثل هرشب امشبم را نیز تنها. بیخیال! باز هم

مثل هرشب امشبم را نیز تنها...
بیخیال!
باز هم جای تو در قلب من اینجا...
بیخیال!
روز و شب در حسرت یک بوسه ام...
باور نکن!
کاش امشب بوسه ای را هم تو با ما...
بیخیال!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sunup*( کاشی زاده )
آروم و عادیآروم و عادی
sunup*( کاشی زاده )

امام رضا (ع) : مردم اگر از زیبایی های سخنان

امام رضا (ع) :
مردم اگر از زیبایی های سخنان ما آگاه می شدند، هرآينه از ما پیروی می کردند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sunup*( کاشی زاده )
آروم و عادیآروم و عادی
sunup*( کاشی زاده )

مستي ما ، مستي از هر جـام نيست مست گشتن


مستي ما ، مستي از هر جـام نيست
مست گشتن كار هر بـد نـام نيست

ما ز جـام دوست ، مستي مي كنيم
خويش را فـارغ ز هستي مي كنيم

مِي ، پليـــدي را ز سر بيـرون كند
عشق را در جـام دل افزون كند

چون كه ما مستيم و از هستي تهي
كِي شود هستي به مستي منتهي ؟

مست يعني عاشقي بي قيد و بند
فـــارغ از بود و نبود و چون و چند

چون و چند از ابلهـــي آيد ميـــان
در طريق عاشقي كي مي‌تـــوان ؟

مست بود و فكـــر هستي داشتن
كـــوه غـــم را از ميان برداشتن

كـِـي بُــوَد كـــار حساب و هندسه ؟
كــِي چنين درسي بود در مدرسه ؟

عاشقي را خود جهــان ديگــريست
منطق عاشق همــان پيغمــبريست

عشق بر عاشق دهـــد دستور را
عقـــل كِي فهمـد چنين منظور را ؟

تا نگـــردي عاشق از اين ماجـــرا
كـــي تواني كرد درك نكته هـــا ؟

فهـم عاقل را به عاشق راه نيست
هرچه گويم باز ميگويي كه چيست

بايـــد اول تـــرك هشياري كني
عشق را در خويشتن جاري كني

هر زمان گشتي تو مست جام عشق
خويش را انــداختـــي در دام عشق

آن زمان شايد بدانـــي عشق چيست
چون كني درك يكـــي را از دويست

(مولانا)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sunup*( کاشی زاده )
آروم و عادیآروم و عادی
sunup*( کاشی زاده )

ما هستي خويش به ولي مي بازيم عشقي كه به عشق

ما هستي خويش به ولي مي بازيم عشقي كه به عشق ازلي مي بازيم
اين بار امانت كه خدا داد به ما جاني ست كه بر سيد علي مي بازيم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sunup*( کاشی زاده )
آروم و عادیآروم و عادی
sunup*( کاشی زاده )

بهترين صدقه آن است كه وقتي سالم هستي و به زندگي

بهترين صدقه آن است كه وقتي سالم هستي و به زندگي اميدداري و از دچار شدن به فقر مي ترسي ، صدقه بدهي و نگذاري وقتي كه جانت به لب رسيد (و در بستر مرگ افتادي ) بگويي : اين مقدار مال فلان باشد و آن مقدار مال بهمان ، چون در آن هنگام مال فلان و بهمان خواهد شد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sunup*( کاشی زاده )
آروم و عادیآروم و عادی
sunup*( کاشی زاده )

شيطان به حضرت نوح (عليه السلام) گفت : اگر آدمي را

شيطان به حضرت نوح (عليه السلام) گفت : اگر آدمي را بخيل يا حريص ‍ يا حسود يا ستمگر و يا عجول يافتيم ، به سرعت او را به چنگ مي آوريم و اگر تمامي اين صفات در او باشد - از ماست - و او را چون خود - شيطان نافرمان مي ناميم .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sunup*( کاشی زاده )
آروم و عادیآروم و عادی
sunup*( کاشی زاده )

آنقدر جای تو خالیست که هیچ گزینه ای آن را پر

آنقدر جای تو خالیست

که هیچ گزینه ای آن را پر نمیکند حتی تمام موارد . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sunup*( کاشی زاده )
آروم و عادیآروم و عادی
sunup*( کاشی زاده )

زندگی این است . ویلیام شکسپیر گفت : I always feel

زندگی این است ..

ویلیام شکسپیر گفت :


I always feel happy, you know why?

من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟


Because I don't expect anything from anyone

برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم


Expectations always hurt ...

انتظارات همیشه صدمه زننده هستند ...


Life is short ...

زندگی کوتاه است ...


So love your life ...

پس به زندگی ات عشق بورز ...


Be happy

خوشحال باش


And keep smiling

و لبخند بزن


Just Live for yourself and ..

فقط برای خودت زندگی کن و ...


Before you speak ؛ Listen

قبل از اینکه صحبت کنی ؛ گوش کن


Before you write ؛ Think

قبل از اینکه بنویسی ؛ فکر کن


Before you spend ؛ Earn

قبل از اینکه خرج کنی ؛ درآمد داشته باش


Before you pray ؛ Forgive

قبل از اینکه دعا کنی ؛ ببخش


Before you hurt ؛ Feel

قبل از اینکه صدمه بزنی ؛ احساس کن


Before you hate ؛ Love

قبل از تنفر ؛ عشق بورز


That's Life …

زندگی این است ...


Feel it, Live it & Enjoy it

احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sunup*( کاشی زاده )
آروم و عادیآروم و عادی
sunup*( کاشی زاده )

زندگي زيباست زشتي ‌هاي آن تقصير ماست در مسيرش هرچه نازيباست

زندگي زيباست زشتي ‌هاي آن تقصير ماست
در مسيرش هرچه نازيباست آن تدبير ماست
زندگي آب رواني است روان مي‌گذرد..........
آنچه تقدير من و توست همان مي ‌گذرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید