لحظه  بروز رسانی 
سعيد
مهربونمهربون
سعيد
پست شماره 321304962 از سعيد

{-45-}{-45-}{-45-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سعيد
مهربونمهربون
سعيد
پست شماره 321291814 از سعيد

{-6-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سعيد
مهربونمهربون
سعيد

عاشق این متنم. 👇 👈زمانی که

عاشق این متنم. 👇 👈زمانی که

عاشق این متنم... 👇


👈زمانی که عرب ملخ میخورد .... کورش به هرکس به اندازه خانواده اش گندم میداد ... ( یعنی عدالت )

👈زمانی که عرب در بیابان بز میچراند.... کورش نیمی از دنیا راگرفت....( یعنی حکومت )

👈زمانی که عرب دختر را ننگ میدانس .... کورش به بانوی ایرانى احترام میگذاشت ....
( یعنی مردم پرستی )


👈زمانی که عرب را " ام جهل" میخوادند ....
شاه کشور من اولین منشور حقوق بشررا نوشت..!!
( یعنی هنر )


👈زمانی که عرب چوب میپرستید ... کورش نیمی از دنیارا یکتا پرست کرد ... ( یعنی وحدت )

👈زمانی که عرب دخترش را زنده در گور میکرد .....
کورش بزرگ برای دختران پارس دانشگاه ساخت..!!!!!
( یعنی عشق )

👈زمانی که عرب در چادر بود ... کشور من تخت جمشید و پاسارگاد داشت..!! ( یعنی عظمت )


4روز مانده تا گلباران ارامگاهت پدر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سعيد
مهربونمهربون
سعيد

یکم آبان سالگردوفات پدر مشروطیت و آزادی ایران سردار اسعد بختیاری

یکم آبان سالگردوفات پدر مشروطیت و آزادی ایران سردار اسعد بختیاری

یکم آبان سالگردوفات پدر مشروطیت و آزادی ایران سردار اسعد بختیاری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

تو میروی بی خداحافظی ومن همچنان درانتظارپاسخ این سوال

تو میروی بی خداحافظی
ومن همچنان درانتظارپاسخ این سوال
به کدامین گناه مرا تنها گذاشت و رفت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سعيد
مهربونمهربون
سعيد

#جامعه چگونه سقوط ِآموزش و پرورش باعثچگونه سقوط ِآموزش و پرورش باعث سقوط ِ یک ملّت میشود؟!

- در کشوری که مقام معلم با رهبر آن کشور یکی است و مردم آن کشور فقط دربرابر دو شخصیت تعظیم میکنند:
«رهبر و معلم» ؛آن کشور میشود "چین"

- درکشوری که هرکس به مقام معلمی نایل میشود به بالاترین نشان ِافتخار آن کشور دست مییابد: آن کشور میشود "انگلستان"
- در کشوری که معلم ، حقّ کاری به غیر از معلمی را ندارد: آن کشور میشود "روسیه"

- در کشوری که برای معلم، حقوق معینی تعیین نمیشود: آن کشور میشود "ژاپن"

- در کشوری که حقوق معلم از پزشک، قاضی ، مهندس و... بیشتر است چون همه این ها در مکتب ِ معلم پزشک ، قاضی، مهندس و... شده اند: آن کشور میشود "آلمان"

و اما؛
- درکشوری که مادری حاضر به ازدواج دخترش با یک معلم ِ جوان نمیشود!

- در کشوری که دانش آموزان یک مدرسه، ساندویچ بعد ازظهرشان را از دکّه معلمشون خریداری می کنند!

- در کشوری که معلمش نهار نخورده سریع خود را برای دادن سرویس به تاکسی تلفنی محله اش معرفی میکند!

- در کشوری که یک معلم، سرویس ایاب و ذهاب ِمدرسه دانش آموزان خود میباشد.

- در کشوری که بالاترین دغدغه های معلمینش چگونه زیستن آبرومندانه است!

در این جامعه است که:
مریض، به دست پزشکی که بتواند تقلب کند خواهد مُرد
خانه ها به دست مهندسی که موفق به تقلب شده ویران خواهند شد
منابع مالی را به دست حسابداری که موفق به تقلب شده از دست خواهیم داد
جهل، در سرِ فرزندان که موفق به تقلب شده فرو میرود

و این در یک کلام یعنی :
سقوط ِآموزش وپرورش = سقوط ملت

مشاهده همه ی 2 نظر
سعيد
مهربونمهربون
سعيد

جهل و غرور را به هم پیوند است//////////نادان به کمان خویش

جهل و غرور را به هم پیوند است//////////نادان به کمان خویش دانشمند است .

در کتاب مظفرنامه چنین حکایت شده که در ایران گوشت از قرار هر کیلو دو ریال بوده ،روزی قصابی های تهران سر از خود گوشت را یک ریال گران کردند. مردم چون چنین دیدند عصبانی شدند و به خیابان ها ریخته و بر علیه قصاب ها شعار دادند!

این خبر به گوش مظفرشاه رسید و اعضاء دولت برای آرام کردن مردم از او کمک خواستند! سلطان صاحب قران فکری کرد و گفت: بروید و به قصاب ها بگویید گوشت را دو ریال گران تر از آنچه خود گران کرده اند به مردم بفروشند! یعنی هر کیلو گوشت شد از قراری پنج ریال! مردم چون دیدند قیمت گوشت بالاتر رفته این بار به خیابانها ریخته و این بار مغازه ها را به آتش کشیدند. هیئت دولت نزد قبله عالم رفتند و به عرض همایونی رساندند که تدبیر شاه شاهان کارساز نشد و مردم این کردند و آن نمودند! این دفعه مظفرالدین شاه گفت: حالا بروید و یک ریال گوشت را ارزانتر کنید! یعنی هر کیلو گوشت شد چهار ریال! و مردم هم پس از آن چون دیدند گوشت یک ریال ارزانتر شده برای سلامتی شاه دست به دعا شدند و در خیابان ها نماز شکرانه خواندند!عجب حکایتیست...

حکایت این روز های ماست...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید