لحظه  بروز رسانی 
سعيد
خوشحالخوشحال
سعيد

خداوند به موسی(ع) می فرماید: عبدی أنا و حقی لک

خداوند به موسی(ع) می فرماید: عبدی أنا و حقی لک

خداوند به موسی(ع) می فرماید:
عبدی أنا و حقی لک محب فبحقی علیک کن لی محبا
خداوند می فرماید:
بنده من به حقی که تو بر گردن من داری من تو را دوست می دارم پس به حقی که من بر تو دارم تو نیز مرا دوست بدار. خداوند به بنده هایش ابراز محبت می کند . این حدیث برای اهلش بسیار عظیم است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سعيد
خوشحالخوشحال
سعيد

بالای در بهشت 3 جمله نوشته شده است؛ خدا می‌فرماید:

بالای در بهشت 3 جمله نوشته شده است؛ خدا می‌فرماید:

1 ... رحمت من بر غضب من سبقت دارد؛ خدا هم رحمت دارد هم غضب، رحمتش به خوبان و غضبش به بدان، اما رحمتش بر غضبش سبقت دارد.

@ یک مرد عربی آمد پیش رسول خدا عرض کرد: یا رسول الله، حساب بنده‌ها در قیامت با کیست؟
حضرت فرمود: با خود خدا، گفت: خیالم راحت شد. تا گفت خیالم راحت شد، از پیش حضرت رفت.

@ حضرت به اصحاب فرمود: این حقیقت مطلب رو فهمید. صداش کردند، ازش پرسیدند چطور خیالت راحت شد؟رسول خدا به تو گفت حساب بنده‌ها با خداست، چرا خیالت راحت شد؟
گفت: الکریم إذا قدرعفا؛ آدم کریم اگر قدرت انتقام پیدا کند، عفو می‌کند.

2 .. اگر کسی صدقه بدهد به مستحق 10 تا ثواب می‌دهند اما قرض بدهد 18 تا، به فامیلش بدهد 30 تا.

@ حالا از امام (ع) پرسیدند: چرا همین طوری آدم به کسی پول بده 10 تا اما قرض بده 18 تا؟

@ فرمودند: کسانی که آدم صدقه می‌دهد گاهی مستحق نیستند، پس علت این‌ که قرض بدی 18تا اما صدقه بدی 10 تا این است که صدقه را ممکن به کسی بدی که مستحق نباشد اما قرض را کسی می‌گیرد که کارد به استخوانش خورده باشد پس مستحق است.

3 کسی که مرا بشناسد، قضا و قدر مرا بداند، ربوبیت مرا بداند، مرا متهم نمی‌کند چرا ندادی؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سعيد
خوشحالخوشحال
سعيد

هروقت دیدی همه چیز داره بد پیش میره بدون اتفاقات خوبی

هروقت دیدی همه چیز داره بد پیش میره بدون اتفاقات خوبی در راه هستش انرژی های قدیمی داره خودش رو پاک میکنه تا انرژی جدید وارد زندگیمون بشه
ممنونم استاد هر روزم بهتر از روز دیگه میشه به وسیله شما و به کمک خدای بخشنده مهربان
همین جا میخوام بگم
خـــــــــــــــــــــــــــــدایا عــــــــــــــــــــــــاشقتم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سعيد
خوشحالخوشحال
سعيد

تا شما سوی جمادی می‌روید واقف جان جمادان کی

تا شما سوی جمادی می‌روید
واقف جان جمادان کی شوید

از جمادی در جهانِ جان رَوید
غلغل ذرات عالم بشنوید

با شما گویند روزان و شبان
جمله ذرات عالم بی زبان

ما سمیعیم و بصیریم و هشیم
با شما نامحرمان ما خامشیم

نطق آب و نطق باد و نطق گِل
هست محسوسِ حواسِ اهل دل

آدمی غافل ز تسبیح جماد
و آن جماد اندر عبادت اوستاد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید