لحظه  بروز رسانی 
سعيد
مهربونمهربون
سعيد

ﺩﺭ جامعه ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﻣﯽﺭﺳﯿﺪ ﺍﺯ ﺩﺯﺩﯼ، ﻗﺘﻞ ﻭ

ﺩﺭ جامعه ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﻣﯽﺭﺳﯿﺪ ﺍﺯ ﺩﺯﺩﯼ، ﻗﺘﻞ ﻭ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ #ﺯﻧﺎﻥ، ﺩﺭ ﺑﻼﺩ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﻮﺩ.
ﺭﻭﺯﯼ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﻣﺮﺍ ﮔﻔﺖ: ﻣﯽﺩﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺑﻬﺮ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺁﻧﮑﻪ دﯾﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻨﺶ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ؟
ﻣﻦ ﺑﺪﻭ ﮔﻔﺘﻢ: ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﺍ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﺗﻮﺍﻡ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺷﺪ ﺍﮔﺮ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﻢ.
ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺩﺭ ﺍﺧﻼﻕ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ، ﺁﻥ ﻓﺮﻣﺎﻥ " ﺍﻣّﺎ " ﻭ "ﺍﮔﺮ " ﺩﺍﺭﺩ.
ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:

#ﺩﺭﻭﻍ ﻧﮕﻮ،
ﺍﻣّﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﻪ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻏﯿﺒﺖ ﻣﮑﻦ،
ﺍﻣّﺎ ﻏﯿﺒﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺪﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻗﺘﻞ ﻣﮑﻦ،
ﺍﻣّﺎ ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﮑﻦ،
ﺍﻣّﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻭ ﺍﯾﻦ " ﺍﻣّﺎ "ﻫﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﻤﺮﺍﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ
ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﮑﺎﺭ ﻭ ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻣﯽﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻫﺮ ﭘﺴﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻭ #ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺍﺯﺧﻮﺩﺭﺍﺿﯽ ﻭ ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ !
👌ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﺭﺍﺯ ﻧﺎﺑﺨﺮﺩﯼ!!
اسرار اللطیفه و الکسیله

مشاهده همه ی 1 نظر
سعيد
مهربونمهربون
سعيد

استاد «محمدعلی کشاورز» هنرمند مطرح سینما، تئاتر و تلویزیون امروز (یکشنبه،

استاد «محمدعلی کشاورز» هنرمند مطرح سینما، تئاتر و تلویزیون امروز (یکشنبه،

استاد «محمدعلی کشاورز» هنرمند مطرح سینما، تئاتر و تلویزیون امروز (یکشنبه، ۲۵ خرداد) و در سن نودسالگی بعد از تحمل دوره‌ای بیماری درگذشت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سعيد
مهربونمهربون
سعيد

تنهایم.اما دلتنگ آغوشی نیستم!خسته ام.ولی به تکیه گاه

تنهایم.اما دلتنگ آغوشی نیستم!خسته ام.ولی به تکیه

گاه نمی اندیشم!چشم هایم تر هستندوقرمز.ولی رازی

ندارم!چون مدت هاست دیگر کسی را دوست ندارم.

مشاهده همه ی 1 نظر
سعيد
مهربونمهربون
سعيد

فاحشه راخدا فاحشه نکرد! آنان که درشهر نان

فاحشه راخدا فاحشه نکرد!

آنان که درشهر نان قسمت میکردند

اورا لنگ نانی گذاشت

تا هر زمان لنگ هم آغوشی ماندند

اورا به نانی بخرند

" صادق هدايت"

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سعيد
مهربونمهربون
سعيد

زندگی انگار تمام صبرش را بخشیده است به

زندگی انگار

تمام صبرش را بخشیده است به من!!

هر چه من صبوری میکنم

او با بی صبری تمــــــــــــــــــــــــام هول میزند

برای ضربه بعد...!!!

کمی خستگی در کن

لعنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــی...

خیالت راحت...!!!

خستگــــــــــــــــــتی من به این زودی

در نمیشود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سعيد
مهربونمهربون
سعيد

نوشته هایم را میخوانی. و میگویی:چه زیبا!

نوشته هایم را میخوانی...

و میگویی:چه زیبا!......

راستی.....

درد های آدم ها زیبایی دارد؟!؟!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سعيد
مهربونمهربون
سعيد

در پشت چارچرخه فرسوده ای کسی خطی نوشته

در پشت چارچرخه فرسوده ای

کسی خطی نوشته بود:

"من گشته ام نبود

تو دیگر نگرد

نیست..! "

گر خسته ای بمان و اگر خواستی بدان:

مارا تمام لذت هستی به جستوجوست.

پویندگی تمام معنای زندگی ست.

هرگز "نگرد ، نیست "

سزاوار مرد نیست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سعيد
مهربونمهربون
سعيد

میگن کسایی که مشروب بخورن میرن جهنمــــ جهنمیــــــ

میگن کسایی که مشروب بخورن میرن جهنمــــ

جهنمیــــــ که ادماش مستـــ باشن

ازدنیایی که ادماش پستـــــــ باشن بهتره

"پیکـــــــــــ اخرم" رو مینوشم به

سلامتـــــــــــــی خــــــــــــــــــــــــــــدا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سعيد
مهربونمهربون
سعيد

فاحشه آن مردیست که در زندگی خود از هم خوابگی با

فاحشه آن مردیست که در زندگی خود از هم خوابگی با بزغاله ای هم نمیگذرد انوقت دنبال دختر باکره میگردد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سعيد
مهربونمهربون
سعيد

کسانی که دست از جان شسته اند و از همه چیز

کسانی که دست از جان شسته اند و از همه چیز سر خورده اند تنها آنان می توانند کارهای بزرگ انجام دهند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید