لحظه  بروز رسانی 
آروم و عادیآروم و عادی
@Sama1357
پست شماره 319443795 از

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سعيد
مهربونمهربون
سعيد

توپری روی و پری خوی و پریسای منی تو

توپری روی و پری خوی و پریسای منی
تو همه زمزمه این دل تنهای منی
توهمه قلب من و جان من و عمر منی
همچو خورشید به روز و مه شبهای منی
گرچه آن کاخ من وتوهمه ویران گشته
کنج ویرانه چو مجنونم و لیلای منی
ای کنج قفس نی به نوای تو زند
توگل سرسبد و بلبل شیدای منی
همه کس میل تماشا به گلستان دارند
توخودت مثل گلی میل تماشای منی
دل بدریا زنم و موج هراسم ندهد
دل چه ارزد که همه ساحل ودریای منی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سعيد
مهربونمهربون
سعيد

شراب شوق می نوشم به گرد يار می گردم سخن

شراب شوق می نوشم به گرد يار می گردم
سخن مستانه می گويم ولی هوشيار می گردم
گهی خندم گهی گريم گهی افتم گهی خيزم
مسيحا در دلم پيدا و من بيمار می گردم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سعيد
مهربونمهربون
سعيد

ای دل غمزده در سینه ی غمناک سلام

ای دل غمزده در سینه ی غمناک سلام

کعبه ی عشق توئی پاک تر از پاک سلام

مرهمی نیست کزآن درد تو آرام شود

ای به زخم همگان مرهم و تریاک سلام

بی سب نیست که دل نام نهادند ترا

هر چه فهم است توئی خانه ادراک سلام

هستی عالم امکان همه از خاک و گلند

همه ی عالم هستی زتو ای خاک سلام

خانه ای در قفس سینه ترا ساخته اند

بنگر این خانه که باغیست پر از تاک سلام

می از آن نوش مرا غصه فراموش کنم

غصه می آورد این می می غمناک سلام

مشاهده همه ی 1 نظر
سعيد
مهربونمهربون
سعيد

تو با قلب ویرانه من چه کردی

تو با قلب ویرانه من چه کردی

{-35-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید