لحظه  بروز رسانی 
susan
آروم و عادیآروم و عادی
susan

امشب سخن ازجان جهان بایدگفت / توصیف رسول(ص) انس و جان

امشب سخن ازجان جهان بایدگفت / توصیف رسول(ص) انس و جان

امشب سخن ازجان جهان بایدگفت / توصیف رسول(ص) انس و جان باید گفت
در شـــــام ولادت دو قــطب عالم / تبریک به صــاحب الزمان (عج) باید گفت . . .❤️❤️❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

مشاهده همه ی 2 نظر
susan
آروم و عادیآروم و عادی
susan

دلبری با دلبری ،دل از کفم دزدید و رفت !هرچه ناله

دلبری با دلبری ،دل از کفم دزدید و رفت !هرچه ناله کردم از دل ،سنگدل نشنید و رفت !گفتمش ای دلربا دلبر ز دلبردن چه سود ؟!از ته دل برمن دیوانه دل خندید و رفت !
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌹

مشاهده همه ی 8 نظر
susan
آروم و عادیآروم و عادی
susan
😔😔😔

😔😔😔

مشاهده همه ی 3 نظر
susan
آروم و عادیآروم و عادی
susan

ﮐﻔﺶ ﮐﻮﺩﮐﻲ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺮﺩ. ﮐﻮﺩﮎ ﺭﻭﯼ ﺳﺎﺣﻞ نوﺷﺖ:

ﮐﻔﺶ ﮐﻮﺩﮐﻲ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺮﺩ. ﮐﻮﺩﮎ ﺭﻭﯼ ﺳﺎﺣﻞ نوﺷﺖ:

ﮐﻔﺶ ﮐﻮﺩﮐﻲ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺮﺩ.
ﮐﻮﺩﮎ ﺭﻭﯼ ﺳﺎﺣﻞ نوﺷﺖ: ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺩﺯﺩ...!

ﺁنطﺮﻑ ﺗﺮ ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺻﯿﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺖ:
ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺳﺨﺎﻭﺗﻤﻨﺪ ...!

ﺟﻮﺍﻧﻲ ﻏﺮﻕ ﺷﺪ؛ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻧﻮﺷﺖ:
ﺩﺭﻳﺎﻱ ﻗﺎﺗﻞ ...!

ﭘﻴﺮﻣﺮﺩﻱ ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪﻱ ﺻﻴﺪ ﻛﺮﺩ ﻧﻮﺷﺖ:
ﺩﺭﻳﺎﻱ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ...!

ﻣﻮﺟﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﺴﺖ.
ﺩﺭﯾﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﮔﻔﺖ:
«ﺑﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻋﺘﻨﺎ ﻧﻜﻦ ﺍﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺎﺷﯽ»...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
susan
آروم و عادیآروم و عادی
susan
🙏🙏🙏🙏😢

🙏🙏🙏🙏😢

مشاهده همه ی 2 نظر