لحظه  بروز رسانی 
susan
آروم و عادیآروم و عادی
susan
🙏

🙏

مشاهده همه ی 1 نظر
susan
آروم و عادیآروم و عادی
susan
☘️☘️☘️

☘️☘️☘️

مشاهده همه ی 2 نظر
susan
آروم و عادیآروم و عادی
susan
☘️☘️☘️

☘️☘️☘️

مشاهده همه ی 3 نظر
susan
آروم و عادیآروم و عادی
susan
☘️☘️☘️

☘️☘️☘️

مشاهده همه ی 1 نظر
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)
آروم و عادیآروم و عادی
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)
علی زنـدوکیلـی
بر باد رفته

علی زنـدوکیلـی

مشاهده همه ی 2 نظر
اشـکـان
اشـکـان

توکل برخدایت کن؛ کفایت میکندحتما؛ اگرخالص شوی بااو؛

توکل برخدایت کن؛
کفایت میکندحتما؛
اگرخالص شوی بااو؛
صدایت میکندحتما"؛
💙🌺
اگربیهوده رنجیدی؛
ازاین دنیای بی رحمی؛
به درگاهش قناعت کن؛
عنایت میکندحتما"؛
💙🌺
دلت درمانده میمیرد؛
اگرغافل شوی ازاو؛
به هروقتی صدایش کن؛
حمایت میکندحتما"؛
💙🌺
خطاگرمیروی گاهی؛
به خلوت توبه کن بااو؛
گناهت ساده میبخشد؛
رهایت میکندحتما"؛
💙🌺
به لطفش شک نکن هرگز
اگردنیاحقیرت کرد؛
تورسم بندگی آموز؛
حمایت میکندحتما"؛
💙🌺
اگرغمگین اگرشادی؛
خدایی راپرستش کن؛
که هردم بهترینهارا
عطایت میکند حتما

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
susan
آروم و عادیآروم و عادی
susan
☘️☘️☘️

☘️☘️☘️

مشاهده همه ی 2 نظر