لحظه  بروز رسانی 

از آيت الله مکارم شيرازي سؤال شد که "اخيرا فردي

 از آيت الله مکارم شيرازي سؤال شد که "اخيرا فردي به نام شاهين نجفي از خوانندگان موسيقي در خارج از کشور در قالب متن شعر و ارائه تصويري موهون به امام دوازدهم شيعيان، امام يازدهم و گنبد مقدس امام هشتم شيعيان توهين کرده است. لطفا تکليف شرعي شيعيان و دوستداران اهل بيت را مشخص کند."

آيت الله مکارم شيرازي در جواب اين استفتاء فرموده اند: «هرگونه اهانت به مقام شامخ امامان معصوم و توهين آشکار به آنها اگر از سوي فرد مسلمان صورت گيرد، موجب ارتداد است.»

گفتني است، شبکه بهائي من و تو که در به استهزاء گرفتن مقدسات و اعتقادات ايرانيان يد طولايي دارد عجيب به نظر نمي رسد که اينگونه از عناصر مرتد و هتاک به مقدسات اسلامي دفاع کند.

از دوستان گل فیسنمایی یک تقاضا دارم:

هر نفر یک لعنت بر این خواننده ی مرتد بفرستد و پست را بازنشر کند

سکوت شما نشانه ی موافقت با این ملعون خواهد بود

نظرات برای این پست غیر فعال است