لحظه  بروز رسانی 
tabasom_t
مهربونمهربون
tabasom_t

اگر حس روییدن در تو باشد حتی در کویر هم رشد

اگر حس روییدن در تو باشد حتی در کویر هم رشد

اگر حس روییدن در تو باشد حتی در کویر هم رشد خواهی کرد .

مشاهده همه ی 5 نظر
tabasom_t
مهربونمهربون
tabasom_t

قد آرزوهایم بلند است آنقدر بلند که هر چه دستم

قد آرزوهایم بلند است آنقدر بلند که هر چه دستم

قد آرزوهایم بلند است
آنقدر بلند که هر چه دستم را دراز میکنم
بازهم نمیرسم
میتوانستم تا همیشه یک گوشه بنشینم
و فقط به آرزویم زل بزنم و نگاهش کنم
از دور
و فقط آرزو بماند
اما این انتخاب، همانی نیست که میخواهم
این اواخر راه دیگری پیش گرفتم
یک نردبان گذاشته ام
حالا که قد من با قد آرزوهایم یکی نیست
یکی یکی پله های نردبان را بالا میروم
تا هم قد آرزوهایم شوم
همیشه یک راهی هست
مانند همین نردبان

مشاهده همه ی 5 نظر
tabasom_t
مهربونمهربون
tabasom_t

از عقابی پرسیدند: آیا ترس به زمین افتادن

از عقابی پرسیدند: آیا ترس به زمین افتادن

از عقابی پرسیدند:

آیا ترس به زمین افتادن را نداری؟

عقاب لبخند زد و گفت :

من انسان نیستم که با کمی به بلندی رفتن تکبر کنم!

من در اوج بلندی ،نگاهم همیشه به زمین است....

مشاهده همه ی 3 نظر
tabasom_t
مهربونمهربون
tabasom_t

خوشبختی. همین کنارهم بودنهاست. همین

خوشبختی. همین کنارهم بودنهاست. همین

خوشبختی.....

همین کنارهم بودنهاست...

همین دوست داشتن ها...

خوشبختی همین لحظه های ماست...

همین ثانیه هاییست که

در شتاب زندگی گمشان کرده ایم..

مشاهده همه ی 10 نظر
tabasom_t
مهربونمهربون
tabasom_t

شبیه کسی که گم شده ای دارد در خیابانهای این

شبیه کسی که گم شده ای دارد در خیابانهای این

شبیه کسی که گم شده ای دارد
در خیابانهای این شهر
شبیه کسی که پر شده از بغض های فرو خورده
خیس زیرباران
شبیه کسی که تورا میخواهد و نداردَت
شبیه یک آرزوی مانده درخیال کودکی ِکال
شبیه دل دل ِ بی وقفه ی گنجشککی ،برای اولین پرواز
شبیه یک عاشقی ِپنهان و بی صدای طولانی
شبیه بی قراری لحظه ی دیدار
شبیه اضطراب آخرین برگ مانده بر شاخه ی پاییز
شبیه سکوتی که فریاد میزند، نام تورا
شبیه چک چک خاطره از بام یاد
شبیه پیچش عطراقاقی در شب های بهار
شبیه تنها مهلت بخشش ِمحکوم ِبی گناه
نه شبیه هیچ چیز ، هیچ کس
تو را دوست دارم..

مشاهده همه ی 2 نظر
tabasom_t
مهربونمهربون
tabasom_t

اگر در جریان دریا صبرت ضعیف باشد هر

اگر در جریان دریا صبرت ضعیف باشد هر

اگر در جریان دریا صبرت ضعیف باشد

هر تکه سنگی مانع عظیمی , بر سر راهت خواهد شد.

مشاهده همه ی 3 نظر
tabasom_t
مهربونمهربون
tabasom_t

زندگی به زیبایی مداد رنگی هاست. می توانی از شادترین

زندگی به زیبایی مداد رنگی هاست. می توانی از شادترین

زندگی به زیبایی مداد رنگی هاست.
می توانی از شادترین رنگ ها شروع کنی
نگاه مهربانت رو صورتی کن
با رنگ سبز اندیشه ات را زیبا کن
به خاطرات قشنگت رنگ نارنجی بزن
با رنگ آبی آسمان دلت را رنگ آمیزی کن
با رنگ زرد قلب مهربانت را طلایی و درخشان کن
مهربان، امروز را با کدام رنگ آغاز میکنی ؟!!
انتخاب با توست ...
روزهایت سرشار از رنگهای زیبا و به یاد ماندنی.

مشاهده همه ی 5 نظر
tabasom_t
مهربونمهربون
tabasom_t

چه شیرین است وقتی سینه ها از مهر آکنده است

چه شیرین است وقتی سینه ها از مهر آکنده است

چه شیرین است
وقتی سینه ها از مهر آکنده است
چه شیرین است
وقتی آفتاب دوستی در آسمان دهر تابنده است
چه شیرین است
وقتی زندگی خالی ز نیرنگ است...

مشاهده همه ی 2 نظر
tabasom_t
مهربونمهربون
tabasom_t

قاصدک ها هم دیگر بازیگوش و سر به هوا شده

قاصدک ها هم دیگر بازیگوش و سر به هوا شده

قاصدک ها هم دیگر
بازیگوش و سر به هوا شده اند.......!!
فوتشان که میکنی
با آرزوهایت خاله بازی میکنند..‌‌‌‌......!!!!

مشاهده همه ی 10 نظر