لحظه  بروز رسانی 
مهرداد
مهرداد

سلام امروز ميخواستم يک بازي انلاين تحت مرورگر رو به

 لینکسلام
امروز ميخواستم يک بازي انلاين تحت مرورگر رو به شما معرفي کنم به اسم ايسيم سبک اين بازي مثل بازي هاي ديگري چون ايرپابليک/سايبر/ايجهان و ... ميباشد
در اين بازي بازيکناني از تمام دنيا شرکت ميکنن و براي پيروزي و سربلندي اسم کشورشون تلاش ميکنن ما هم به عنوان يک ايراني براي سربلندي نام ايران همه تلاشمون رو ميکنيم
اين بازي جنبه هاي مختلف سياسي،نظامي،تجاري و ... داره که شما با کي سعي تلاش ميتونيد در يکي يا چند مورد موفق شويد
در حقيقت داستان بازي ان است که شما به عنوان يک فرد در يک جامعه و کشور و در دنيا زندگي ميکنيد و ميتونيد يک انسان عادي باشيد يا با کمي سعي و تلاش به قدرت و شهرت برسيد که راه هاي مختلفي وجود دارد
1- تجارت با زدن کارخانه هاي بسيار و شرکت کردن در بورس و زدن شرکت هاي سهام به سوي پولدار شدن پيش برويد تا بعد از مدتي به عنوان يک ثروت مند در کشور معروف شويد


2-ميتوانيد با به عضويت در امدن ارتش ها و جنگيدن در جنگ ها براي ايران و متحدانش براي پيروزي ايران و اتحاد موثر واقع شويد
3-ميتوانيد با کمي تحقيق و کسب اطلاعات پا به ميدان سياست بگذاريد و وارد يک حزب شويد و رياست حزب را در دست بگيريد و با کمي تلاش و کسب محبوبيت توسط مردم و به عنوان نماينده مردم وارد مجلس شويد و به عنوان يک سياستمدار از حق مردم دفاع کنيد و ... البته بالاترين ارزوي که براي همه حتي خود منم وجود داره رسيدن به صندلي رياست جمهوري هست که بالا ترين مقام يک کشور هست و اگه کسي تلاش کنيد بي شک روزي به اون مي رسيد
البته جنبه هاي ديگري هم تو اين بازي هست مثلا روزنامه نگاري شما ميتوانيد روزنامه بنويسيد با کمي تلاش ميتوانيد روزنامه خود را به يکي از پر طرفدار ترين روزنامه هاي جهان تبديل کنيد و...
با ورود به بازي خودتون متوجه همه چيز ميشويد اميدوارم دعوت منو قبول کنيد تا لحظات خوشي رو در کنار هم براي سربلندي نام کشورمون ايران با هم باشيم
لينک ثبت نام در بازي ايسيم :
http://www.gih.rozblog.com/page/E-sim


بــزن بــــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهرداد
مهرداد

سلام امروز ميخواستم يک بازي انلاين تحت مرورگر رو به

 لینکسلام
امروز ميخواستم يک بازي انلاين تحت مرورگر رو به شما معرفي کنم به اسم ايسيم سبک اين بازي مثل بازي هاي ديگري چون ايرپابليک/سايبر/ايجهان و ... ميباشد
در اين بازي بازيکناني از تمام دنيا شرکت ميکنن و براي پيروزي و سربلندي اسم کشورشون تلاش ميکنن ما هم به عنوان يک ايراني براي سربلندي نام ايران همه تلاشمون رو ميکنيم
اين بازي جنبه هاي مختلف سياسي،نظامي،تجاري و ... داره که شما با کي سعي تلاش ميتونيد در يکي يا چند مورد موفق شويد
در حقيقت داستان بازي ان است که شما به عنوان يک فرد در يک جامعه و کشور و در دنيا زندگي ميکنيد و ميتونيد يک انسان عادي باشيد يا با کمي سعي و تلاش به قدرت و شهرت برسيد که راه هاي مختلفي وجود دارد
1- تجارت با زدن کارخانه هاي بسيار و شرکت کردن در بورس و زدن شرکت هاي سهام به سوي پولدار شدن پيش برويد تا بعد از مدتي به عنوان يک ثروت مند در کشور معروف شويد


2-ميتوانيد با به عضويت در امدن ارتش ها و جنگيدن در جنگ ها براي ايران و متحدانش براي پيروزي ايران و اتحاد موثر واقع شويد
3-ميتوانيد با کمي تحقيق و کسب اطلاعات پا به ميدان سياست بگذاريد و وارد يک حزب شويد و رياست حزب را در دست بگيريد و با کمي تلاش و کسب محبوبيت توسط مردم و به عنوان نماينده مردم وارد مجلس شويد و به عنوان يک سياستمدار از حق مردم دفاع کنيد و ... البته بالاترين ارزوي که براي همه حتي خود منم وجود داره رسيدن به صندلي رياست جمهوري هست که بالا ترين مقام يک کشور هست و اگه کسي تلاش کنيد بي شک روزي به اون مي رسيد
البته جنبه هاي ديگري هم تو اين بازي هست مثلا روزنامه نگاري شما ميتوانيد روزنامه بنويسيد با کمي تلاش ميتوانيد روزنامه خود را به يکي از پر طرفدار ترين روزنامه هاي جهان تبديل کنيد و...
با ورود به بازي خودتون متوجه همه چيز ميشويد اميدوارم دعوت منو قبول کنيد تا لحظات خوشي رو در کنار هم براي سربلندي نام کشورمون ايران با هم باشيم
لينک ثبت نام در بازي ايسيم :
http://www.gih.rozblog.com/page/E-sim


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهرداد
مهرداد

سلام امروز ميخواستم يک بازي انلاين تحت مرورگر رو به

 لینکسلام
امروز ميخواستم يک بازي انلاين تحت مرورگر رو به شما معرفي کنم به اسم ايسيم سبک اين بازي مثل بازي هاي ديگري چون ايرپابليک/سايبر/ايجهان و ... ميباشد
در اين بازي بازيکناني از تمام دنيا شرکت ميکنن و براي پيروزي و سربلندي اسم کشورشون تلاش ميکنن ما هم به عنوان يک ايراني براي سربلندي نام ايران همه تلاشمون رو ميکنيم
اين بازي جنبه هاي مختلف سياسي،نظامي،تجاري و ... داره که شما با کي سعي تلاش ميتونيد در يکي يا چند مورد موفق شويد
در حقيقت داستان بازي ان است که شما به عنوان يک فرد در يک جامعه و کشور و در دنيا زندگي ميکنيد و ميتونيد يک انسان عادي باشيد يا با کمي سعي و تلاش به قدرت و شهرت برسيد که راه هاي مختلفي وجود دارد
1- تجارت با زدن کارخانه هاي بسيار و شرکت کردن در بورس و زدن شرکت هاي سهام به سوي پولدار شدن پيش برويد تا بعد از مدتي به عنوان يک ثروت مند در کشور معروف شويد


2-ميتوانيد با به عضويت در امدن ارتش ها و جنگيدن در جنگ ها براي ايران و متحدانش براي پيروزي ايران و اتحاد موثر واقع شويد
3-ميتوانيد با کمي تحقيق و کسب اطلاعات پا به ميدان سياست بگذاريد و وارد يک حزب شويد و رياست حزب را در دست بگيريد و با کمي تلاش و کسب محبوبيت توسط مردم و به عنوان نماينده مردم وارد مجلس شويد و به عنوان يک سياستمدار از حق مردم دفاع کنيد و ... البته بالاترين ارزوي که براي همه حتي خود منم وجود داره رسيدن به صندلي رياست جمهوري هست که بالا ترين مقام يک کشور هست و اگه کسي تلاش کنيد بي شک روزي به اون مي رسيد
البته جنبه هاي ديگري هم تو اين بازي هست مثلا روزنامه نگاري شما ميتوانيد روزنامه بنويسيد با کمي تلاش ميتوانيد روزنامه خود را به يکي از پر طرفدار ترين روزنامه هاي جهان تبديل کنيد و...
با ورود به بازي خودتون متوجه همه چيز ميشويد اميدوارم دعوت منو قبول کنيد تا لحظات خوشي رو در کنار هم براي سربلندي نام کشورمون ايران با هم باشيم
لينک ثبت نام در بازي ايسيم :
http://www.gih.rozblog.com/page/E-sim


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهرداد
مهرداد

سلام امروز ميخواستم يک بازي انلاين تحت مرورگر رو به

 لینکسلام
امروز ميخواستم يک بازي انلاين تحت مرورگر رو به شما معرفي کنم به اسم ايسيم سبک اين بازي مثل بازي هاي ديگري چون ايرپابليک/سايبر/ايجهان و ... ميباشد
در اين بازي بازيکناني از تمام دنيا شرکت ميکنن و براي پيروزي و سربلندي اسم کشورشون تلاش ميکنن ما هم به عنوان يک ايراني براي سربلندي نام ايران همه تلاشمون رو ميکنيم
اين بازي جنبه هاي مختلف سياسي،نظامي،تجاري و ... داره که شما با کي سعي تلاش ميتونيد در يکي يا چند مورد موفق شويد
در حقيقت داستان بازي ان است که شما به عنوان يک فرد در يک جامعه و کشور و در دنيا زندگي ميکنيد و ميتونيد يک انسان عادي باشيد يا با کمي سعي و تلاش به قدرت و شهرت برسيد که راه هاي مختلفي وجود دارد
1- تجارت با زدن کارخانه هاي بسيار و شرکت کردن در بورس و زدن شرکت هاي سهام به سوي پولدار شدن پيش برويد تا بعد از مدتي به عنوان يک ثروت مند در کشور معروف شويد


2-ميتوانيد با به عضويت در امدن ارتش ها و جنگيدن در جنگ ها براي ايران و متحدانش براي پيروزي ايران و اتحاد موثر واقع شويد
3-ميتوانيد با کمي تحقيق و کسب اطلاعات پا به ميدان سياست بگذاريد و وارد يک حزب شويد و رياست حزب را در دست بگيريد و با کمي تلاش و کسب محبوبيت توسط مردم و به عنوان نماينده مردم وارد مجلس شويد و به عنوان يک سياستمدار از حق مردم دفاع کنيد و ... البته بالاترين ارزوي که براي همه حتي خود منم وجود داره رسيدن به صندلي رياست جمهوري هست که بالا ترين مقام يک کشور هست و اگه کسي تلاش کنيد بي شک روزي به اون مي رسيد
البته جنبه هاي ديگري هم تو اين بازي هست مثلا روزنامه نگاري شما ميتوانيد روزنامه بنويسيد با کمي تلاش ميتوانيد روزنامه خود را به يکي از پر طرفدار ترين روزنامه هاي جهان تبديل کنيد و...
با ورود به بازي خودتون متوجه همه چيز ميشويد اميدوارم دعوت منو قبول کنيد تا لحظات خوشي رو در کنار هم براي سربلندي نام کشورمون ايران با هم باشيم
لينک ثبت نام در بازي ايسيم :
http://www.gih.rozblog.com/page/E-sim


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید