حلالم کنید خداحافظ همگی
مو قشنگمو قشنگ
حلالم کنید خداحافظ همگی

الهی همیشه مثل چراغ راهنمایی باشی . لپت همیشه قرمز

الهی همیشه مثل چراغ راهنمایی باشی . لپت همیشه قرمز

الهی همیشه مثل چراغ راهنمایی باشی .
لپت همیشه قرمز
روی دشمنات زرد
دلت همیشه سبز
پتولدت مبارک

مشاهده همه ی 16 نظر
♥ڀَـرَسٺـۅ ♥سَـرابـــ
خوشحالخوشحال
♥ڀَـرَسٺـۅ ♥سَـرابـــ
پست شماره 319521200 از ♥ڀَـرَسٺـۅ ♥سَـرابـــ

.

مشاهده همه ی 18 نظر
♥ڀَـرَسٺـۅ ♥سَـرابـــ
خوشحالخوشحال
♥ڀَـرَسٺـۅ ♥سَـرابـــ
پریسای عزیزم

پریسای عزیزم

مشاهده همه ی 16 نظر