گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

تفاوت آتش و کعبه چیست؟ 🔥❓🕋

تفاوت آتش و کعبه چیست؟ 🔥🕋تقدیس کردن آتش با نماز به سمت کعبه از زمین تا آسمان با هم تفاوت دارند. اصلا چنین مقایسه ای مقایسه غلط است. ❌

مسلمان وقتی به سمت کعبه نماز می خوانند، در خاطرشان خطور نمی کند که این امر را برای کعبه می خوانند؛ لذا در ذهن هیچ مسلمانی تقدیس کعبه خطور نمی کند. ☝️

عبادت زدتشتیان با توجه به حرفایی که گفته اند، تقدیس و تعظیم خود آتش است. 😐 پس چگونه ممکن است تعظیم و تقدیس آتش، عبادت اهورا مزدا تلقی شود⁉️
عمل زرتشتیان در واقع تقدیس است؛ نه تواضع و نه تعظیم ساده و نه قبله قرار دادن.


📚 راه راستی، سید حسن فاطمی، ص 74_75


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید