کربلایی
خوشحالخوشحال
کربلایی

جنگی جز بدست آوردن دل هم نوع خود جنگ نیست حماقت

جنگی جز بدست آوردن دل هم نوع خود جنگ نیست حماقت محض است.

مهربان باشیم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید