ڬـُوروش آريــــا
ڬـُوروش آريــــا

بعضی‌ها هستند که: همه چیزشان، فرق می‌کند نگاهشان، محبتشان، نگرانی‌هایشان

بعضی‌ها هستند که: همه چیزشان، فرق می‌کند نگاهشان، محبتشان، نگرانی‌هایشان

بعضی‌ها هستند که: همه چیزشان، فرق می‌کند
نگاهشان، محبتشان، نگرانی‌هایشان
دوست داشتنشان. این‌ها به طور عجیب دل آدم
را می‌برند حرف نمی‌زنند بلکه عمل‌می‌کنند شعار
نمی‌دهند برای تو خودشان را تغییر می‌دهند
هرکاری می‌کنند که خوشحالتان کنند و حرفِ تو
برایشان حجت است! احترامت را، حفظ می‌کنند
اولویتِ زندگی‌شان شما هستید و غیرتِ
شمارا دوست داشتن، حساسیتِ شما را اهمیت
بودن تلقی می‌کنند! «قدر این آدمها را بدانید»
هرکار کنید که از دستشان ندهید! این‌ها
برای یک عمر زندگی‌ هستند. دنبالِ خوشی‌های
زودگذر، سرگرمی‌های موقت نیستند! اگر که در
زندگیتان از این آدم‌ها دارید قربان‌صدقه‌اش
بروید غرورتان را نادیده بگیرید برایشان برایش
جان بدهید، ارزشش را دارند...

‌وکیلی

پــریــ دریـــایـی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید