pouya
pouya

در شرع اسلام و قانون ایران در صورت عدم وجود موانع

در شرع اسلام و قانون ایران در صورت عدم وجود موانع ارث فرزندان از والدین خود ارث می‌برند. گاهی رابطه بین والدین و فرزندان رابطه‌ای خونی برقرار است. یعنی نطفه طفل حاصل رابطه زناشویی میان زن و مرد می‌باشد. اما گاهی هم رابطه فرزند با والدین خود به دلیل یک رابطه خونی نیست مانند فرزندان رضاعی. فرزند رضاعی زمانی مطرح می‌شود که زنی به غیر از مادر خونی کودک به او شیر بدهد. اما آیا فرزند رضاعی از همان حقوق فرزندان خونی برخوردار است؟ در این مطلب می‌خواهیم به بررسی یکی از حقوق مالی فرزندان رضاعی یعنی ارث بردن بپردازیم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید