مجله ستاره
مجله ستاره

اسب نمادی از قدرت، آزادی و مرگ است؛ بنابراین زمانی که

اسب نمادی از قدرت، آزادی و مرگ است؛ بنابراین زمانی که

اسب نمادی از قدرت، آزادی و مرگ است؛ بنابراین زمانی که در فال قهوه اسب می‌بینید این بدان معنی است که شما این آزادی و اختیار را دارید که از قدرت خود برای دستیابی به آنچه که در زندگی می‌خواهید استفاده کنید، تا زمانی که یک تجربه یا حادثه بد بر سر راه شما قرار بگیرد.
اما دیدن این حیوانات در نقاط مختلف فنجان تعابیر متفاوتی داشته که در لینک زیر به این موضوع پرداخته ایم.https://setare.com/fa/news/33750

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید