گروه سِشات
گروه سِشات

خلاقیت ؛ گمشده انسان امروز یا دستاورد زندگی عصر ما؟

 لینک
خلاقیت ؛ گمشده انسان امروز یا دستاورد زندگی عصر ما؟

خلاقیت ؛ گمشده انسان امروز یا دستاورد زندگی عصر ما؟

خلاقیت صفت والای انسان است. انسانی که در صفت آفرینشگری ، خدایگونه مینماید.
خلاقیت عمل تبدیل ایده های جدید و تخیلی به واقعیت است.

بدون داشتن یک ذهن خلاق ، هرگز هیچ محتوایی تولید نمی شد و هیچ پیشرفتی اتفاق نمی افتاد.

ما برای تولید محتوا نیازمند ذهن خلاق هستیم.
خلاقیت به وسیله توانایی درک جهان به شیوه های جدید، شناخت الگوهای پنهان، ایجاد ارتباط بین پدیده های ظاهرا غیر مرتبط و ایجاد راه حلها تعریف می شود.
خلاقیت شامل دو فرآیند است: تفکر، سپس تولید.
اگر شما ایده نوینی در سر دارید اما هنوز آن را اجرایی نکرده اید، باید بگویم که شما یک خیالپرداز هستید نه یک خلاق.

برای خواندن ادامه مقاله به لینک پیوست مراجعه کنید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گروه سِشات
گروه سِشات

اهمیت تولید محتوا در دنیای امروز در مقالاتی که در

اهمیت تولید محتوا در دنیای امروز در مقالاتی که در

اهمیت تولید محتوا در دنیای امروز
در مقالاتی که در زمینه تامین محتوا در آینده قرار خواهد گرفت به بررسی مباحث مختلفی از قبیل تولید محتوا، بازاریابی محتوا و استراتژی محتوا خواهیم پرداخت. در شروع این راه داشتن درکی از اهمیت تولید محتوا شاید انگیزه شما را برای برداشتن قدم های سریع تر و قوی تر در این راه بیشتر کند. از طرفی که داشتن نگاهی دقیق تر به تولید محتوا مقدمه ای است برای شرح مفاهیمی که در آینده بررسی خواهد شد. به این سبب بر آن شدیم تا در مقاله ای که در ادامه می آید به اهمیت تولید محتوا بپردازیم و تعریفی مختصر از آن برای شما ارائه دهیم.

دنیای امروز دنیا پیشرفت از طریق فکر و نظر جمعی است و ما خوشحال می شویم تا از نگاه و فکر شما آگاه شویم تا بتوانیم خود را کامل تر کنیم. باعث خرسندی ماست تا نظرات و پیشنهادات خودتان را با ما به اشتراک بگذارید.

لینک مقاله با عنوان اهمیت تولید محتوا در دنیای امروز را می توانید در پایین مشاهد کنید:

http://seshat.ir/اهم%D...8ز/

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید