گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

🔶 بهترین نامزدهای استان #البرز و شهر #کرج

🔶 بهترین نامزدهای استان #البرز و شهر #کرج

🔶 بهترین نامزدهای استان و شهر

ما به رای میدهیم.. نه به حرف و شعار و دروغ..

بهترین نامزدهای شهرهای دیگر را هم معرفی میکنیم.. در کانال روشنگری

لطفا پوسترها را منتشر بفرمایید

✅ گسترش = بهتر.. مرفه تر.. زیباتر.. معنوی تر.. قوی تر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

✅ نظر #رهبر انقلاب درباره #رای_لیستی 👆 #رهبرانقلاب:

✅ نظر #رهبر انقلاب درباره #رای_لیستی 👆 #رهبرانقلاب:

✅ نظر انقلاب درباره 👆

: خود بنده وقتی این فهرستها را می آورند که رای دهم بعضی از آدمها را نمی شناسم اما می کنم به اون کسانی که معرفی کردند. اگر دیدم آدمهای ، و هستند اعتماد می کنم و رای می دهم... این مدل خوبی است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

🔶 بهترین نامزدهای استان #یزد #محمدصالح_جوکار #رضی #روانبخش

🔶 بهترین نامزدهای استان #یزد #محمدصالح_جوکار #رضی #روانبخش

🔶 بهترین نامزدهای استان


ما به رای میدهیم.. نه به حرف و شعار و دروغ..

در روزهای آینده تلاش میکنیم بهترین نامزدهای شهرهای دیگر را هم معرفی کنیم..

لطفا پوسترها را منتشر بفرمایید

✅ گسترش = بهتر.. مرفه تر.. زیباتر.. معنوی تر.. قوی تر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

بهترین نامزدهای شهر #مشهد #کریمی_قدوسی #قاضی_زاده #پژمانفر

بهترین نامزدهای شهر #مشهد #کریمی_قدوسی #قاضی_زاده #پژمانفر

بهترین نامزدهای شهرما به رای میدهیم.. نه به حرف و شعار و دروغ..

در روزهای آینده تلاش میکنیم بهترین نامزدهای شهرهای دیگر را هم معرفی کنیم..

لطفا پوسترها را منتشر بفرمایید

✅ گسترش = بهتر.. مرفه تر.. زیباتر.. معنوی تر.. قوی تر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

🔶 بهترین نامزدهای شهر #قم #زاکانی #ذوالنور

🔶 بهترین نامزدهای شهر #قم #زاکانی #ذوالنور

🔶 بهترین نامزدهای شهر

..

ما به رای میدهیم.. نه به حرف و شعار و دروغ..

در روزهای آینده تلاش میکنیم بهترین نامزدهای شهرهای دیگر را هم معرفی کنیم..

لطفا پوسترها را منتشر بفرمایید

✅ گسترش = بهتر.. مرفه تر.. زیباتر.. معنوی تر.. قوی تر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید