علی ابراهیمی
مهربونمهربون
علی ابراهیمی

یکی از پرطرفدارترین رشته های المپیادهای علمی دانش آموزی ، المپیاد

 لینک

یکی از پرطرفدارترین رشته های المپیادهای علمی دانش آموزی ، المپیاد ریاضی است. این آزمون نیز مانند سایر المپیادها در 4 مرحله تا رسیدن به المپیاد جهانی برگزار می شود. داوطلبانی که در ثبت نام المپیادهای علمی دانش آموزی ، در رشته ریاضی شرکت کرده اند برای اینکه بتوانند جزو رتبه های برتر در مراحل مختلف این المپیاد باشند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید