sahar
ناراحتناراحت
sahar

‌ دی باد صبح بوی تو آورد سوی من

‌ دی باد صبح بوی تو آورد سوی من


دی باد صبح بوی تو آورد سوی من

امروز دل به سوی تو بر باد داده‌ام

گفتی دل شکسته بنه بر دو زلف من

من خود شکسته وار بر این دل نهاده‌امنظرات برای این پست غیر فعال است