VAHID
خوشتیپخوشتیپ
VAHID

✨ هیـچ تیــری. همچو تـابستــان آغـوشـت

✨ هیـچ تیــری. همچو تـابستــان آغـوشـت


هیـچ تیــری...

همچو تـابستــان آغـوشـت

مـرا دلچسـب نیســت ...♥️‏‌═══‌‌‌‌♥️ گروه ℒℴνℯ بهارنارنج ♥️═══

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

دلـم برای‌ تو تنگ است بـرای بـاران. برای گام

دلـم برای‌ تو تنگ است
بـرای بـاران...
برای گام برداشتن در خیابان
خسته ام از اسارت
از قـرنطینـه...
خسته ام ازین دقایق بیجان
دلم آزادی می خواهد
شوق می خواهد
زنـدگی می خواهـد.!💫

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mary
ناراحتناراحت
mary

#تو در تمام پنج شنبه هایم موج


در تمام
پنج شنبه هایم
موج میزنی و همه پنج شنبه هایم سرشار از حضور خیال توست
یادت بخیر ای
آرزوی دور ..
🌾


🍀🍀

‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍
‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

دلـم برای‌ تو تنگ است بـرای بـاران. برای گام

دلـم برای‌ تو تنگ است
بـرای بـاران...
برای گام برداشتن در خیابان
خسته ام از اسارت
از قـرنطینـه...
خسته ام ازین دقایق بیجان
دلم آزادی می خواهد
شوق می خواهد
زنـدگی می خواهـد.!💫

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

دلـم برای‌ تو تنگ است بـرای بـاران. برای گام

دلـم برای‌ تو تنگ است
بـرای بـاران...
برای گام برداشتن در خیابان
خسته ام از اسارت
از قـرنطینـه...
خسته ام ازین دقایق بیجان
دلم آزادی می خواهد
شوق می خواهد
زنـدگی می خواهـد.!💫

سـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

و در معراج آغوشت پر از حال خوشایندم

و در معراج آغوشت
پر از حال خوشایندم...

♥️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

دلـم برای‌ تو تنگ است بـرای بـاران. برای گام

دلـم برای‌ تو تنگ است
بـرای بـاران...
برای گام برداشتن در خیابان
خسته ام از اسارت
از قـرنطینـه...
خسته ام ازین دقایق بیجان
دلم آزادی می خواهد
شوق می خواهد
زنـدگی می خواهـد.!💫

المــاس هــای درخشــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید