محمداحمدی
خوشحالخوشحال
محمداحمدی

✈️تهران تبریزشنبه2/13قیمت120,000تومان ✈️تهران شیرازدوشنبه2/8قیمت124,300تومان ✈️تبریزتهران

✈️تهران تبریزشنبه2/13قیمت120,000تومان
✈️تهران شیرازدوشنبه2/8قیمت124,300تومان
✈️تبریزتهران جمعه2/12قیمت124,600تومان
✈️تهران اهوازجمعه2/12قیمت129,800تومان
✈️شیرازتهران پنج شنبه2/11قیمت142,000تومان
✈️تهران آبادان چهارشنبه2/10قیمت142,700تومان
✈️تهران مشهدیکشنبه2/14قیمت149,200تومان
✈️اهوازتهران پنج شنبه2/11قیمت150,500تومان
✈️کرمانشاه تهران سه شنبه2/9قیمت159,400تومان
✈️تهران کرمانشاه سه شنبه2/9قیمت159,400تومان
✈️آبادان تهران پنج شنبه2/11قیمت160,000تومان
✈️مشهدتهران سه شنبه2/9قیمت170,000تومان
✈️تهران بندرعباس شنبه2/13قیمت170,000تومان
✈️بندرعباس تهران شنبه2/13قیمت170,000تومان
✈️تهران دزفول شنبه2/13قیمت174,500تومان
✈️دزفول تهران یکشنبه2/14قیمت174,500تومان
✈️بندرعباس مشهدچهارشنبه2/10قیمت195,000تومان
✈️آبادان اصفهان جمعه2/12قیمت198,800تومان
✈️مشهدبندرعباس جمعه2/12قیمت215,000تومانhttp://charter.apstour.com/

https://t.me/aseaneporsetarehpershia

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمداحمدی
خوشحالخوشحال
محمداحمدی

✈️تهران تبریزشنبه2/13قیمت120,000تومان ✈️تهران شیرازدوشنبه2/8قیمت124,300تومان ✈️تبریزتهران

✈️تهران تبریزشنبه2/13قیمت120,000تومان
✈️تهران شیرازدوشنبه2/8قیمت124,300تومان
✈️تبریزتهران جمعه2/12قیمت124,600تومان
✈️تهران اهوازجمعه2/12قیمت129,800تومان
✈️شیرازتهران پنج شنبه2/11قیمت142,000تومان
✈️تهران آبادان چهارشنبه2/10قیمت142,700تومان
✈️تهران مشهدیکشنبه2/14قیمت149,200تومان
✈️اهوازتهران پنج شنبه2/11قیمت150,500تومان
✈️کرمانشاه تهران سه شنبه2/9قیمت159,400تومان
✈️تهران کرمانشاه سه شنبه2/9قیمت159,400تومان
✈️آبادان تهران پنج شنبه2/11قیمت160,000تومان
✈️مشهدتهران سه شنبه2/9قیمت170,000تومان
✈️تهران بندرعباس شنبه2/13قیمت170,000تومان
✈️بندرعباس تهران شنبه2/13قیمت170,000تومان
✈️تهران دزفول شنبه2/13قیمت174,500تومان
✈️دزفول تهران یکشنبه2/14قیمت174,500تومان
✈️بندرعباس مشهدچهارشنبه2/10قیمت195,000تومان
✈️آبادان اصفهان جمعه2/12قیمت198,800تومان
✈️مشهدبندرعباس جمعه2/12قیمت215,000تومانhttp://charter.apstour.com/

https://t.me/aseaneporsetarehpershia

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمداحمدی
خوشحالخوشحال
محمداحمدی

✈️تهران به ارومیه جمعه 01/08قیمت102.400تومان ✈️تبریز به تهران چهارشنبه 01/06قیمت102.500توم

✈️تهران به ارومیه جمعه 01/08قیمت102.400تومان
✈️تبریز به تهران چهارشنبه 01/06قیمت102.500تومان
✈️ تهران به تبریز چهارشنبه 01/13قیمت102.500تومان
✈️ تهران به شیراز سه شنبه 01/05قیمت106.300تومان
✈️تهران به مشهد سه شنبه 01/05قیمت113.000تومان
✈️ اهواز به تهران سه شنبه01/05قیمت113.200تومان
✈️ شیراز به تهران سه شنبه01/05قیمت120.000تومان
✈️ تهران به اهواز چهارشنبه01/06قیمت122.000تومان
✈️ تهران به بندرعباس جمعه01/08قیمت129.500تومانhttp://charter.apstour.com/

https://t.me/aseaneporsetarehpershia

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمداحمدی
خوشحالخوشحال
محمداحمدی

✈️ مشهد به تهران پنج شنبه12/29قیمت102.000تومان ✈️تبریز به تهران چهارشنبه

✈️ مشهد به تهران پنج شنبه12/29قیمت102.000تومان
✈️تبریز به تهران چهارشنبه 12/28قیمت104.000تومان
✈️ شیراز به تهران چهارشنبه12/28قیمت104.500تومان
✈️ تبریز به بندرعباس پنج شنبه12/29قیمت121.000تومان
✈️ تهران به زاهدان پنج شنبه12/29قیمت139.500تومان
✈️ تهران به کرمانشاه جمعه 01/01قیمت148.000تومان
✈️تهران به مشهد جمعه 01/08قیمت149.200تومان
✈️تهران به آبادان یک شنبه 01/03قیمت150.000تومان
✈️ اصفهان به تهران پنج شنبه12/29قیمت150.100تومان
✈️ تهران به یزد پنج شنبه 12/29قیمت155.700تومان
✈️تهران به اهواز شنبه 01/09قیمت159.700تومانhttp://charter.apstour.com/

https://t.me/aseaneporsetarehpershia

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمداحمدی
خوشحالخوشحال
محمداحمدی

✈️ اهواز به مشهد شنبه 12/10 قیمت 102.400 تومان

✈️ اهواز به مشهد شنبه 12/10 قیمت 102.400 تومان

✈️ اهواز به مشهد شنبه 12/10 قیمت 102.400 تومان
✈️ کیش به تهران شنبه 12/24 قیمت120.000تومان
✈️ شیراز به تهران شنبه12/10 قیمت 124.400تومان
✈️ تهران به اصفهان شنبه 12/10 قیمت142.000تومان
✈️ تهران به کرمانشاه یک شنبه 12/11 قیمت 147.100تومان
✈️ مشهد به تهران سه شنبه 12/13 قیمت 149.200تومان
✈️ تهران به مشهد شنبه 12/10 قیمت149.200تومان
✈️کیش به یزد چهارشنبه 12/14 قیمت150.000تومان
✈️تهران به تبریز یک شنبه 12/11قیمت150.900تومان
✈️تهران به ساری چهارشنبه 12/14 قیمت151.200تومانhttp://charter.apstour.com/

https://t.me/aseaneporsetarehpershia

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

❌ چرا در حادثه تروریستی #اهواز، تک‌تیرانداز به تروریست‌ها شلیک نکرد؟

❌ چرا در حادثه تروریستی ، تک‌تیرانداز به تروریست‌ها شلیک نکرد؟

▪️در زمان حادثه مشرف به جایگاه، ۸ یا ۹ تفنگ دوربین‌دار وجود داشت که به راحتی می‌توانستند در عرض ۳۰ ثانیه تروریست‌ها را به درک بفرستند. حتی با یک تفنگ قدیمی هم می‌توانستند این کار را انجام دهند اما کسی که پشت تفنگ دوربین‌دار بود در ابتدا حمله تروریستی را باور نمی‌کند و می‌گوید گلوله‌ها مشقی است بعد که تیر خلاص را می‌بیند می‌گوید دستور شلیک ندارد.

✖️فردی که پیش اوست به فرمانده زنگ می‌زند؛ حتی فرمانده به او دستور تیراندازی را می‌دهد اما باز آن فرد شلیک نمی‌کند..!...بیایید در همه حال حامی نیروهای نظامی مان باشیم!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید