ماهستیم
قبراققبراق
ماهستیم

دم تکانی ایران وایر برای پهلوی +تصویر کاهش

 لینک
دم تکانی ایران وایر برای پهلوی +تصویر کاهش

دم تکانی ایران وایر برای پهلوی +تصویر

کاهش میزان مخاطبان و هزینه های سرسام آور موجب شده که برخی از مدیران رسانه های معاند فارسی زبان با انجام تبلیغات برای پهلوی ها بخشی از منابع مالی خود را از این طریق تامین کنند . پس از رویگردانی تلویزیون های لس آنجلسی از رضا پهلوی، سایت های فارسی زبان شانس خود را برای ارتباط با رضا پهلوی امتحان کردند. در این باره می توان به سایت فارسی زبان «ایران وایر» اشاره کرد؛ مدیریت این سایت را شخصی به نام «رضا حقیقت نژاد» برعهده دارد ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید