علی
علی

موسسه حمل و نقل تهران سعادت به عنوان قدیمی ترین باربری

 لینک
موسسه حمل و نقل تهران سعادت به عنوان قدیمی ترین باربری

موسسه حمل و نقل تهران سعادت به عنوان قدیمی ترین باربری تهران فعالیت خود را کمی بیش از ۷۰ سال پیش آغاز کرد.در حال حاضر باربری , قرار داد حمل بار شرکت ها و نهاد های دولتی و خصوصی , باربری تهران , باربری شهرستان و حمل اثاثیه به شهرستان از جمله فعالیت های باربری تهران سعادت هستند. همچنین دفتر شوش تهران سعادت واقع در خیابان شوش به صورت تخصصی در زمینه حمل خرده بار به شهرستان ها فعالیت می کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید