ناراحتناراحت
@mahmoodx

چه راحت ! #دل میشکنیم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ #قضاوت می کنیم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

چه راحت ! #دل میشکنیم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ #قضاوت می کنیم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

چه راحت ! میشکنیم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می کنیم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ میگیریم
و به هم میکنیم . . .
بی آنکه بدانیم چه می شود . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
لبخندA̲m̲i̲n̲عشق
قاطیقاطی
لبخندA̲m̲i̲n̲عشق

** هزار حڪمت آموختم ڪه از آن، چهارصد حڪمت

** هزار حڪمت آموختم ڪه از آن، چهارصد حڪمت

**
هزار حڪمت آموختم ڪه از آن،
چهارصد حڪمت انتخاب ڪردم و از آن چهارصد،
هشت ڪلمه برگزیدم ڪه جامع ڪلمات است؛

دو چیز را هرگز فراموش مڪن؛
و را
دو چیز را همیشه فراموش ڪن؛
هنگامے ڪه به ڪسے ے ڪردی
زمانے ڪه از ڪسے ے دیدی

هرگاه به مجلسے وارد شدے نگه دار
اگر به سفره اے وارد شدے نگه دار
وقتے وارد خانه اے شدے نگه دار
و زمانے ڪه براے نماز ایستادے نگه دار
**

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Yasɨ.͜. ☘
متعحبمتعحب
Yasɨ.͜. ☘

ولیـ ‏یه جوری راجع بِه #خوب یا #بَد بودَن بقیِه #گــ.وه

ولیـ ‏یه جوری راجع بِه یا بودَن بقیِه .وه میخورین😧
انگار خودِتون چِه عَــ.ن خاصی هَستین😪👊

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
alireza.
آروم و عادیآروم و عادی
alireza.

✨ رفع بوی #بد #دهان :

✨ رفع بوی #بد #دهان :رفع بوی :


🍃جویدن مقداری سبزی جعفری
🌸مسواک کردن با جوش شیرین
🍃عرق نعناع
🌸سیب
🍃انجیر
🌸هل
🍃رفع سینوزیت احتمالی
🌸رفع عفونت احتمالی معده
🍃رفع عفونت احتمالی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فاطمه♥مدیرسرای شادی♥
شیطونشیطون
فاطمه♥مدیرسرای شادی♥

تمام چیزها در #زندگی موقتی هستند. اگر #خوب پیش میره

تمام چیزها در #زندگی موقتی هستند. اگر #خوب پیش میره

تمام چیزها در موقتی هستند.
اگر پیش میره ازش ببر برای همیشه دوام نخواهند داشت❗ ️
اگر پیش میره نباش برای همیشه دوام نخواهند داشت❗

ســـرای شــادی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فاطمه♥مدیرسرای شادی♥
شیطونشیطون
فاطمه♥مدیرسرای شادی♥

#قهوه خوشمزه است … خوشمزگی اش ، به همان

#قهوه خوشمزه است … خوشمزگی اش ، به همان

خوشمزه است …
خوشمزگی اش ،
به همان بودنش است ،
وقتی میخوریم تلخی اش را تحویل نمی گیریم ،
اما
می گوییم چسبید …! هم روزهای تلخش بد نیست ،
مثل قهوه می ماند …!
تلخ است....اما.....
لذت بخش …
تلخی هایش را تحویل نگیر … و بگو عجب طعمـــی ! اگر می شوید،
عاشق آدم ها نشوید.
آدم ها گاهی حالشان است، گاهی . از حالشان است.
عاشق شوید.
افکار حتی در حال ها هم
تغییر نمی کند ...

ســـرای شــادی
مشاهده همه ی 2 نظر
لبخندA̲m̲i̲n̲عشق
قاطیقاطی
لبخندA̲m̲i̲n̲عشق

#قهوه خوشمزه است … خوشمزگی اش ، به همان

#قهوه خوشمزه است … خوشمزگی اش ، به همان

#قهوه خوشمزه است …
خوشمزگی اش ،
به همان بودنش است ،
وقتی میخوریم تلخی اش را تحویل نمی گیریم ،
اما
می گوییم چسبید …! هم روزهای تلخش بد نیست ،
مثل قهوه می ماند …!
تلخ است....اما.....
لذت بخش …
تلخی هایش را تحویل نگیر … و بگو عجب طعمـــی ! اگر می شوید،
عاشق آدم ها نشوید.
آدم ها گاهی حالشان است، گاهی . از حالشان است.
عاشق شوید.
افکار حتی در حال ها هم
تغییر نمی کند ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید