chemist at irost
chemist at irost

عشق را از نگاه زنی که خود شاعر است، دیدن

عشق را از نگاه زنی که خود شاعر است، دیدن
حس وحال متفاوت و کم نظیری دارد.
این جمله از ویکی‌پدیا، شاید گویای قطره‌ای از زندگی آنا باشد:
"در ۱۹۱۸ از همسرش جدا شد و بعد از مدتی با باستان‌شناسی به نام ولادمیر شی‌لی‌کو ازدواج کرد. امیدوار بود با این دانشمند برجسته بتواند زندگی خوبی داشته باشد اما شی‌لی‌کو زن می‌خواست نه شاعر؛ برای همین شعرهای آنا را در سماور می‌سوزاند!!"
انگار دنیا هیچ وقت سرسازگاری با شاعران پیدا نمی‌کند....

خاطره ای در درونم است مجموعۀ خیلی خوبی بود اما شاید فقط نیمی از آن عاشقانه و ازشعرهای برتر بود.
آنا آخماتووا

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید