نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

قصد لب تو جز آتش زدن چیست ای

قصد لب تو
جز آتش زدن
چیست ای آرام جان...☆

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Banoo
Banoo

در نیم رخ #تـــو هزاران

در نیم رخ #تـــو 
 هزاران

.
در نیم رخ

هزاران هزار نگاه است!!


رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Banoo
Banoo

سوگلی بهار تویی درختان بیهوده

سوگلی بهار تویی درختان بیهوده

.
سوگلی بهار تویی
درختان بیهوده
بیدار شده اند !!

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
. E . SH .Engineer
آروم و عادیآروم و عادی
. E . SH .Engineer

در ظاهر بین ما جنگ نیست ولی

در ظاهر بین ما جنگ نیست ولی

در ظاهر بین ما
جنگ نیست ولی
دلم از دست
خون می شود دائم !!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
. E . SH .Engineer
آروم و عادیآروم و عادی
. E . SH .Engineer

✨ بعد تو قلم بی حیا شده است

✨ بعد تو قلم بی حیا شده است


بعد تو قلم
بی حیا شده است
هی می رقصد
و آمدنت را می نویسد!!


عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید