Sara_Eti
مشکوکمشکوک
Sara_Eti

💖💖 فال #انجیل 💖💖 🗓تاریخ: سه شنبه ۱۳

💖💖 فال 💖💖

🗓تاریخ: سه شنبه ۱۳ خرداد 1399

📓#فروردین:باهرحرفی ازکوره درنروید.

📓#اردیبهشت:سعی کنید فرد مقابل را بشناسید

📓#خرداد:ازکسی کمکی دریافت میکنید که برایتان مهم است.

📓#تیر:بزودی مشکل مالیتان حل میشود.

📓#مرداد:ازعقایدخودمحکم دفاع کنید.

📓#شهریور:ازلجبازی خوددست بردارید.

📓#مهر:بزودی حقیقت روشن میشود.

📓#آبان:عصبانیت خودراکنترل کنید.

📓#آذر:رازی راکه دردل دارید پنهان کنید.

📓#دی:خصومت کسی باشما تمام میشود.

📓#بهمن:ازشما خواستگاری میشود.

📓#اسفند:یک اتفاق هیجان انگیز دارید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Sara_Eti
مشکوکمشکوک
Sara_Eti

💖💖 فال #انجیل 💖💖 🗓تاریخ: جمعه ۹ خرداد

💖💖 فال 💖💖

🗓تاریخ: جمعه ۹ خرداد 1399

📓💖#فروردین:عبادت رافراموش نکنید.

📓#اردیبهشت:کلید حل معما دردستان شماست.

📓💖#خرداد:شک وتردیدراازخود دورکنید.

📓#تیر: موردرحمت قرارمیگیرید.

📓#مرداد:ازخطای اوبگذرید.

📓💖#شهریور:نسبت به اطرافیان مهربان باشید.

📓#مهر:دربرابر دیگران ازخوددفاع کنید.

📓💖#آبان:یک معجزه درراه دارید.

📓#آذر:عشق خودراپیداکنید.

📓💖#دی:خیانت درزندگی شماوجودندارد.

📓#بهمن: ازاطرافیان سخنان بیهوده میشنوید.

📓💖#اسفند: بزودی متوجه وضعیتی عجیب خواهید شد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رهگذر سایه ها
آروم و عادیآروم و عادی
رهگذر سایه ها

#بهترین_کتابهایی_که_خوانده_ام فکر می‌کردم زندگی در دنیایی کهفکر می‌کردم زندگی در دنیایی که او نیست عجیب باشد.
با این حال، خیلی وقت بود عادت کرده بودم فقط با خاطره‌اش زندگی کنم...

👤نیکول کراوس
📚تاریخ عشق
💟@dialecticofsolitude

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
کارشناس و مشاور مذهبی
آروم و عادیآروم و عادی
کارشناس و مشاور مذهبی

بیایید پرسشگر را تجربه کنیم. پرسش کلید دانایی

بیایید پرسشگر را تجربه کنیم. پرسش کلید دانایی

بیایید پرسشگر را تجربه کنیم.

پرسش کلید دانایی


ربات پاسخگویی مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی در پیام رسان و فعال گردید
لطفا از آدرسهای زیر پیام رسان مد نظرتان را دانلود نمائید و ربات آن را فعال کنید
و سوالات خود را در موضوعات

ارسال کنید و پاسخ را دریافت کنید

✳️دانلود پیام رسان بله از آدرس زیر 👇👇
https://bale.ai/

🌺لینک ربات بله 👇👇👇
https://ble.im/pasokhgoo_ir_bot
ا🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

✳️دانلود پیامرسان گپ از آدرس 👇👇
https://dl.gap.im/
🌺لینک ربات گپ👇👇👇
https://gap.im/pasokhgoo_ir_bot

مشاهده همه ی 2 نظر
کارشناس و مشاور مذهبی
آروم و عادیآروم و عادی
کارشناس و مشاور مذهبی

بیایید پرسشگر را تجربه کنیم. پرسش کلید دانایی

بیایید پرسشگر را تجربه کنیم. پرسش کلید دانایی

بیایید پرسشگر را تجربه کنیم.

پرسش کلید دانایی


ربات پاسخگویی مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی در پیام رسان و فعال گردید
لطفا از آدرسهای زیر پیام رسان مد نظرتان را دانلود نمائید و ربات آن را فعال کنید
و سوالات خود را در موضوعات

ارسال کنید و پاسخ را دریافت کنید

✳️دانلود پیام رسان بله از آدرس زیر 👇👇
https://bale.ai/

🌺لینک ربات بله 👇👇👇
https://ble.im/pasokhgoo_ir_bot
ا🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

✳️دانلود پیامرسان گپ از آدرس 👇👇
https://dl.gap.im/
🌺لینک ربات گپ👇👇👇
https://gap.im/pasokhgoo_ir_bot

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
کارشناس و مشاور مذهبی
آروم و عادیآروم و عادی
کارشناس و مشاور مذهبی

بیایید پرسشگر را تجربه کنیم. پرسش کلید دانایی

بیایید پرسشگر را تجربه کنیم. پرسش کلید دانایی

بیایید پرسشگر را تجربه کنیم.

پرسش کلید دانایی


ربات پاسخگویی مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی در پیام رسان و فعال گردید
لطفا از آدرسهای زیر پیام رسان مد نظرتان را دانلود نمائید و ربات آن را فعال کنید
و سوالات خود را در موضوعات

ارسال کنید و پاسخ را دریافت کنید

✳️دانلود پیام رسان بله از آدرس زیر 👇👇
https://bale.ai/

🌺لینک ربات بله 👇👇👇
https://ble.im/pasokhgoo_ir_bot
ا🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

✳️دانلود پیامرسان گپ از آدرس 👇👇
https://dl.gap.im/
🌺لینک ربات گپ👇👇👇
https://gap.im/pasokhgoo_ir_bot

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
کارشناس و مشاور مذهبی
آروم و عادیآروم و عادی
کارشناس و مشاور مذهبی

بیایید پرسشگر را تجربه کنیم. پرسش کلید دانایی

بیایید پرسشگر را تجربه کنیم. پرسش کلید دانایی

بیایید پرسشگر را تجربه کنیم.

پرسش کلید دانایی


ربات پاسخگویی مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی در پیام رسان و فعال گردید
لطفا از آدرسهای زیر پیام رسان مد نظرتان را دانلود نمائید و ربات آن را فعال کنید
و سوالات خود را در موضوعات

ارسال کنید و پاسخ را دریافت کنید

✳️دانلود پیام رسان بله از آدرس زیر 👇👇
https://bale.ai/

🌺لینک ربات بله 👇👇👇
https://ble.im/pasokhgoo_ir_bot
ا🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

✳️دانلود پیامرسان گپ از آدرس 👇👇
https://dl.gap.im/
🌺لینک ربات گپ👇👇👇
https://gap.im/pasokhgoo_ir_bot

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
کارشناس و مشاور مذهبی
آروم و عادیآروم و عادی
کارشناس و مشاور مذهبی

ربات پاسخگویی مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی در پیام رسان

ربات پاسخگویی مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی در پیام رسان و فعال گردید
لطفا از آدرسهای زیر پیام رسان مد نظرتان را دانلود نمائید و ربات آن را فعال کنید
و سوالات خود را در موضوعات

ارسال کنید و پاسخ را دریافت کنید

✳️دانلود پیام رسان بله از آدرس زیر 👇👇
https://bale.ai/

🌺لینک ربات بله 👇👇👇
https://ble.im/pasokhgoo_ir_bot
ا🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

✳️دانلود پیامرسان گپ از آدرس 👇👇
https://dl.gap.im/
🌺لینک ربات گپ👇👇👇
https://gap.im/pasokhgoo_ir_bot

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Meysam
بی‌حالبی‌حال
Meysam

جناب #خاتمی چند شب پیش آقای #صادق_خرازی مشاورتان اعلام کرد

جناب #خاتمی چند شب پیش آقای #صادق_خرازی مشاورتان اعلام کرد

جناب
چند شب پیش آقای مشاورتان اعلام کرد که در خفا از انقلاب بابت حمایت اخیرشان از دولت تقدیر کرده و گفته این کار رهبری "غایت مردانگی" بود

گذشته هم آقای محمد علی نماینده اصلاح طلب تهران در مجلس در برنامه ای گفت بود در جلسات خصوصی بارها با اقدامات و بیانیه های و مخالفت کرده و تاکید کرده که در انتخابات سال ۸۸ تقلب نشده است.

جای اینکه در خفا این حرفهارو در گوش اطرافیانت بگی، همانجور که مقابل دوربین کردید و وضع موجود را رقم زدی، مجددا مقابل دوربین قرار بگیر اما این بار حرفهای درگوشی به اطرافیانت را برای هواداران تان به صورت عمومی بیان کن. در غیر این صورت باید بپذیری که شما و جریان در برابر "غایت مردانگی" رهبری و نظام، "غایت نامردی" را بکار‌ بردین و حقایقی را که برای خودتان اثبات شد و به اطرافیان تان گفتید را حاضر نشدید برای ثبت در به صورت عمومی بیان کنین

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

🔴 نگرانی عفو بین‌الملل از قطع اینترنت و «سرکوب خونین» در

🔴 نگرانی عفو بین‌الملل از قطع اینترنت و «سرکوب خونین» در

🔴 نگرانی عفو بین‌الملل از قطع اینترنت و «سرکوب خونین» در ایران...

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید، از شمار بالای کشته‌ها، زخمی‌ها و بازداشتی‌ها در اعتراضات ایران «وحشت‌زده» شده و نگران قطعی اینترنت در این کشور برای «سرکوب خونین» در خلاء خبری است.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید