aram
aram

‏ ‏چه حماقتی! ما از اینکه نکند تمام زندگی‌مان

‏ ‏چه حماقتی! ما از اینکه نکند تمام زندگی‌مان


‏چه حماقتی!
ما از اینکه نکند تمام زندگی‌مان
به هدر برود وحشت داریم،

اما هر روز از تکه‌تکه دورریختن آن
ابائی نداریم...
‌ای_هریس

مشاهده همه ی 4 نظر