ویآن ♥کآکتوص♥
شیطونشیطون
ویآن ♥کآکتوص♥

نـه میتـونـم جـلوت ایـن بَحـثَرو بازش کُنـم نـه مـیتونـم

نـه میتـونـم جـلوت ایـن بَحـثَرو بازش کُنـم نـه مـیتونـم

نـه میتـونـم جـلوت ایـن بَحـثَرو بازش کُنـم
نـه مـیتونـم بـا غم تنهـایـی سـازش کـُنم
نـه غـرور اجـازه میـده کـه بـه تـو خواهـش کـُنم ولی
مـن دلـم پــَر میـزنـه موهاتـو نـوازش کـُنم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ویآن ♥کآکتوص♥
شیطونشیطون
ویآن ♥کآکتوص♥
مشاهده همه ی 4 نظر