مرکز ترجمه فامارت
خوشحالخوشحال
مرکز ترجمه فامارت

امروز رئیسم با لامبورگینی جدیدش اومد. بهش گفتم ایول عجب

 لینک
امروز رئیسم با لامبورگینی جدیدش اومد. بهش گفتم ایول عجب

امروز رئیسم با لامبورگینی جدیدش اومد.
بهش گفتم ایول عجب ماشین خفنی!

رئیسم گفت:
اگه سخت کار کنی، تمام وقت کار کنی، تمام تلاشتو بکنی، سال دیگه من یکی دیگه هم میخرم!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید